Kalendář akcí

21.04.2020

Plenární zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje IV. sekce věd společenských a humanitních Přednáška: J. Royt: Václav IV. jako donátor a výtvarné umění jeho doby v evropském kontextu

28.04.2020

Mimořádná přednáška

Zajišťuje III. sekce věd biologicko-medicínských J. Hejnar: Genetické editování - nová protivirová strategie?

18. – 19.05.2020

Valné shromáždění Učené společnosti

18. 5. Karolinum, večer od 18:00 hod. vila Lanna19. 5. místnosti 205, 206 budovy AV ČR

Nadační fond

Aktuality

David Storch: Dívčí tajemství a globální pandemie

30.03.2020

Všichni to známe. Dívky mají vážné tajemství, které nikdy nikomu neprozradí. Tedy snad jen své nejlepší kamarádce, to je ale v pořádku, poněvadž ta je naprosto spolehlivá a nikomu to neprozradí. Leda tedy snad své další nejlepší kamarádce, ale ta je taky zcela spolehlivá…

Způsob, kterým se mezi lidmi šíří tajemství, má epidemiologickou paralelu a lze na něm ilustrovat jeden z aspektů současné pandemie COVID-19.
Celý příspěvek (PDF, 83 kB)

Libor Grubhoffer: (Korona)virus je virus, je virus, je virus...

30.03.2020

Vypůjčil jsem si odpověď francouzského mikrobiologa André Lwoffa na otázku, co je to virus. André Lwoff (1902-1994), nositel Nobelovy ceny za objev lyzogenie bakteriálních virů, svojí odpovědí chtěl vyjádřit, že spekulace o viru coby živém organismu nemají žádný smysl.

Celý příspěvek (PDF, 100 kB)

Úmrtí člena Učené společnosti prof. Robina Thomase

27.03.2020

Dne 26. 3. 2020 zemřel po delší nemoci ve věku 57 let zahraniční člen Učené společnosti prof. Robin Thomas, jenž patřil na mezinárodní scéně k nejznámějším a nejuznávanějším českým matematikům. Světové uznání získal zejména svými pracemi z kombinatoriky - z ní pak zvláště řešeními významných otázek strukturální teorie grafů - ale též zásadními pracemi z geometrie a topologie; k oborům jeho aktivního zájmu je třeba jmenovat též práce z algebry a teoretické informatiky.

Pavel Plevka: Život není jako dřív. A dlouho nebude

27.03.2020

Pandemie onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, ochromila život v naší zemi i ve světě. Toto onemocnění má potenciál usmrtit desítky milionů lidí. Jediný v současnosti dostupný nástroj, jak obyvatelstvo před COVID-19 chránit, je zpomalit postup epidemie pomocí omezení mezilidských kontaktů.
Celý příspěvek (PDF, 94 kB)

Julius Lukeš: Uprostřed epidemie – jen doufáme, že děláme věci správně

27.03.2020

Jedna z klíčových otázek týkajících se pandemie COVID-19: jak a kolik lidí je rozumné testovat? Již v tomto bodě se strategie jednotlivých zemí rozcházejí. Jaký přístup zvolila Česká republika? A jak mohou pomoci akademická pracoviště?
Celý příspěvek (PDF, 133 kB)

Zahraniční člen Učené společnosti ČR profesor Josef Svoboda poctěn nejvyšším kanadským vyznamenáním „Order of Canada“

27.03.2020

Kanadská vláda letos uděluje nejvyšší kanadské vyznamenání „Order of Canada“ (Řád Kanady) Josefu Svobodovi, emeritnímu profesoru univerzity v Torontu. Oceňuje tak jeho celoživotní zásluhy a výsledky získané při ekologickém výzkumu kanadské Arktidy a jeho dlouholeté výzkumné a pedagogické působení jako profesora ekologie se specializací na polární ekologii na Erindale College univerzity v Torontu.

Více ke stažení zde (PDF, 83 kB)

Projekt velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice

20.03.2020

Učená společnost žádá hejtmanku a radní Středočeského kraje o zachování podpory projektu velkých kopytníků v bývalém vojenském prostoru Milovice - Mladá. Tento projekt představuje mimořádně úspěšný ekologický experiment sledující revitalizaci druhové rozmanitosti (biodiversity) živočichů a rostlin v lokalitě negativně poznamenané dlouhodobou činností sovětských vojsk.

Dopis ke stažení (PDF, 383 kB)

COVID-19: má smysl nosit roušku?

19.03.2020

Odpovídá prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc., imunoložka specializující se na slizniční imunitu a vývojovou imunologii:

Nové zprávy o šíření viru COVID-19 naznačují, že během epidemie může být velmi významné šíření viru nejen od pacientů s příznaky choroby (horečka, kašel atd.), ale i od virem nakažených jedinců, kteří nemají klinické projevy choroby...

Dopis

18.03.2020

Milé kolegyně a kolegové,

silně cítíme závazek se během současné pandemii COVID-19 chovat zodpovědně a užitečně jak k členům Učené společnosti, tak k široké veřejnosti. Znamená to mít k situaci respekt, ale zároveň nepanikařit. A především dodržovat základní epidemiologické přístupy. V praktickém životě Učené společnosti to znamená, že nyní musíme kreativně hledat nové cesty, jak sloužit veřejnosti i sobě navzájem. Nemůžeme nyní konat naše pravidelná zasedání a veřejné přednášky a diskuse. Můžeme ale mediálně komunikovat s veřejností a elektronicky mezi sebou, jak to již řada členů Učené společnosti k užitku a radosti všech činí. A čas navíc, který teď kvůli všem zrušeným akcím a činnostem mnozí máme, využijme tvůrčím způsobem s naší vědou, se svými blízkými a praktickou službou těm, kteří to potřebují, zejména starším a nemocným.

Vřelý dík všem, kteří v těchto dnech jako odborníci kvalitně a srozumitelně informujete veřejnost či jakýmkoli jiným způsobem v této komplikované situaci sloužíte společnosti nad rámec svých běžných pracovních povinností. Máte-li další nápady, jak jako členové Učené společnosti můžeme být prospěšní, neváhejte se s nimi na nás obrátit.

Buďme aktivní, kreativní, dobré mysli a – buďme zdrávi!

Vaši

Blanka Říhová a Pavel Jungwirth

Pozvánka na diskusi

05.02.2020

Učená společnost Vás srdečně zve na diskusi Z laboratoře k pacientovi - vývoj léků v Česku a ve světě. Diskuse se koná v úterý 18. února 2020 od 16:00 hod. v místnostech 205, 206 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.
Pozvánka (PDF, 401 kB), videozáznam na YouTube

Novinky můžete odebírat přes RSS.

Novinky

30.03.20

David Storch: Dívčí tajemství a globální pandemie

Všichni to známe. Dívky mají vážné tajemství, které nikdy nikomu neprozradí. Tedy snad jen své nejlepší kamarádce, to je ale v pořádku, poněvadž ta je naprosto spolehlivá a nikomu to neprozradí. Leda tedy snad své další nejlepší kamarádce, ale ta je taky zcela spolehlivá…

Způsob, kterým se mezi lidmi šíří tajemství, má epidemiologickou paralelu a lze na něm ilustrovat jeden z aspektů současné pandemie COVID-19.
Celý příspěvek (PDF, 83 kB)

30.03.20

Libor Grubhoffer: (Korona)virus je virus, je virus, je virus...

Vypůjčil jsem si odpověď francouzského mikrobiologa André Lwoffa na otázku, co je to virus. André Lwoff (1902-1994), nositel Nobelovy ceny za objev lyzogenie bakteriálních virů, svojí odpovědí chtěl vyjádřit, že spekulace o viru coby živém organismu nemají žádný smysl.

Celý příspěvek (PDF, 100 kB)

27.03.20

Úmrtí člena Učené společnosti prof. Robina Thomase

Dne 26. 3. 2020 zemřel po delší nemoci ve věku 57 let zahraniční člen Učené společnosti prof. Robin Thomas, jenž patřil na mezinárodní scéně k nejznámějším a nejuznávanějším českým matematikům. Světové uznání získal zejména svými pracemi z kombinatoriky - z ní pak zvláště řešeními významných otázek strukturální teorie grafů - ale též zásadními pracemi z geometrie a topologie; k oborům jeho aktivního zájmu je třeba jmenovat též práce z algebry a teoretické informatiky.