Aktuality

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

13.09.2023

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

06.09.2023

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

Konference středoškolských učitelů matematiky

31.08.2023

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.

Jan Květ devadesátiletý

26.08.2023

Významného životního jubilea se v sobotu 26. srpna 2023 dožívá botanik, rostlinný fyziolog, přední odborník na ekologii mokřadů a na produkční ekologii, člen Učené společnosti ČR, ctěný a milovaný kolega RNDr. Jan Květ, CSc., dr. h. c., řečený Hony.

Odešel historik a archeolog prof. Petr Sommer

15.08.2023

V sobotu 12. srpna 2023 ve věku 73 let zemřel člen Učené společnosti, historik středověku a archeolog prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.

Financování vědy v ČR: Rada Učené společnosti vyjadřuje podporu stanoviskům AV ČR

22.06.2023

Rada Učené společnosti České republiky vyjadřuje podporu stanoviskům AV ČR k přípravě rozpočtu na vědu a k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů.

Prohlášení Rady Učené společnosti k ratifikaci Istanbulské úmluvy

17.06.2023

Předseda a členové Rady Učené společnosti České republiky se připojují k hlasům, které podporují kroky vedoucí k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy, PDF). Činí tak z přesvědčení, že práva žen na bezpečí, ochranu i rovnost je třeba na všech úrovních ctít, podporovat i posilovat.

Prohlášení České konference rektorů k návrhu Min. financí ČR k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských fondů

16.06.2023

Česká konference rektorů (ČKR) nesouhlasí s návrhem Ministerstva financí ČR k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů, který předpokládá výrazné navýšení míry spolufinancování na straně vysokých škol v pozici konečného příjemce v přechodových regionech a na území hlavního města Prahy.

Přednáška nositele Nobelovy ceny Jean-Marie Lehna o chemické cestě k životu

13.06.2023

Jean-Marie Lehn (*1939) je považován za otce tzv. supramolekulové chemie, za svou práci získal v roce 1987 Nobelovu cenu. Ve své veřejně přístupné přednášce pro Učenou společnost bude mluvit o krůčcích, které vedly od atomů a molekul k živým a myslícím organismům. A o nástrojích, jimiž můžeme tuto cestu lépe pochopit a napodobit.

V čele České konference rektorů stane rektorka Univerzity Karlovy Milena Králíčková

09.06.2023

Česká konference rektorů si v tajných volbách zvolila nové předsednictvo. Předsedkyní od 1. srpna bude prof. Milena Králíčková, rektorka UK. Vystřídá v této funkci prof. Martina Bareše, rektora Masarykovy univerzity.

Novinky můžete odebírat přes RSS.

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.