Česká konference rektorů k financování vysokého školství a k bezpečnému prostředí na vysokých školách

/ 21.02.2023 /

Usnesení 169. zasedání Pléna České konference rektorů (Výroční shromáždění ČKR)

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 169. zasedání, Výročním shromáždění ČKR, následující usnesení:

1. ČKR je hluboce znepokojena aktuálním financováním vysokého školství ČR. Vysoké školství ČR, jež je strategickým sektorem pro výzkum, klíčovým partnerem pro budoucí hospodářský rozvoj a budování vzdělané společnosti, trpí faktickým poklesem finančních prostředků, což nenaplňuje Programové prohlášení Vlády ČR. Podíl vysokých škol v kapitole financí Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy postupně klesl z 18 % v roce 2010 na 12 % v roce 2021. V důsledku dalších negativních jevů, jako jsou vysoká inflace a ceny energií, jakož i v souvislosti se vzrůstajícími platy v regionálním školství, akademické prostředí přestává být konkurenceschopným, což reálně vede k odlivu mozků z prostředí vysokých škol ČR. Nelze nečinně přihlížet ani dalšímu alarmujícímu jevu, kterým je výrazně nižší podíl výdajů na vysoké školství vzhledem k HDP ve srovnání s dalšími státy sdruženými v OECD. Vyšší nároky na vysokoškolský sektor přináší také rostoucí demografická křivka. Proto žádáme Vládu ČR, aby tento negativní trend zvrátila.

2. ČKR přijala prohlášení k bezpečnému prostředí na vysokých školách ČR (viz níže).

3. ČKR s ohledem na priority Národního plánu obnovy a Programového prohlášení Vlády ČR zdůrazňuje význam profesních studijních programů pro rozvoj společnosti. ČKR se bude nadále věnovat podmínkám jejich realizace.

4. ČKR podporuje stanovisko Sněmu Rady vysokých škol ze dne 9. února 2023 k navrhovaným změnám v zákoníku práce týkajícím se dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a práce vysokoškolských učitelů z domova.

5. V doplňujících volbách ČKR na uvolněné místo místopředsedy ČKR pro záležitosti ekonomické a sociální na funkční období od 1. března do 31. července 2023 byl zvolen rektor Vysoké školy ekonomické v Praze Doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

V Praze dne 17. února 2023

Za Českou konferenci rektorů
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Usnesení (pdf)

Prohlášení České konference rektorů k bezpečnému prostředí na vysokých školách ČR

Rektorky a rektoři vysokých škol České republiky, členky a členové České konference rektorů (ČKR), vyjadřují znepokojení nad nedávno medializovanými informacemi týkajícími se nevhodného chování několika vyučujících vysokých škol ČR. ČKR odsuzuje diskriminační vzorce chování a apeluje na všechny součásti vysokých škol, aby podobné problematické jednání na jejich půdě nebylo tolerováno ani přehlíženo. Vysoké školy ČR musejí být bezpečným, přátelským a férovým prostředím a ČKR považuje za zásadní, aby na jednotlivých vysokých školách a jejich součástech existovaly funkční postupy, které podobné jednání dokážou rychle rozpoznat a efektivně řešit. ČKR apeluje na akademickou veřejnost ČR, aby k problematice nevhodného chování přistupovala odpovědně a s plnou vážností a aby se společně zasadila o změnu kultury jednání a komunikace všude tam, kde dosud nevhodné stereotypy chování přetrvávají.

V Praze dne 17. února 2023

Za Českou konferenci rektorů
Prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.
předseda

Prohlášení (pdf)

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.