Konference Sustainability in an Unstable World

/ 18.10.2022 /

Univerzita Karlova zve na mezinárodní konferenci Udržitelnost v nestabilním světě (Sustainability in an Unstable World).

Uskuteční se ve středu 16. listopadu 2022 od 10 hodin ve Vlasteneckém sále Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.

Konference proběhne v anglickém jazyce.

Na konferenci zazní přednášky na témata biodiverzity a Zelené dohody pro Evropu, které přednesou světově uznávaní odborníci v oblasti ekologie, udržitelného rozvoje a environmentální ekonomie. Po přednáškovém bloku bude následovat panelová diskuse s českými zákonodárci a tvůrci politik. 

Podrobný program konference a registrační formulář

Registrace je nutná vzhledem k omezené kapacitě Vlasteneckého sálu.

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.