Ministr Vladimír Balaš odpovídá Radě Učené společnosti: podpora studentských soutěží zůstává prioritou

/ 04.01.2023 /

Rada Učené společnosti ČR v otevřeném dopise ministru školství prof. Vladimíru Balašovi z 5. prosince 2022 vyjádřila znepokojení nad dopady, které může mít avizovaná změna financování chodu pracovišť zajištujících mimoškolní aktivity dětí a mládeže na realizaci předmětových olympiád.

V odpovědi na tento dopis pan ministr vysvětluje důvody probíhajících změn a ujišťuje, že olympiády jimi ohroženy nejsou: „MŠMT dokončuje několikaletý proces reformy financování regionálního školství, kdy oblast středisek volného času (ale do jisté míry i školních klubů) a jejich financování byla posledním segmentem, v rámci něhož dosud nedošlo ke sjednocení základních pravidel pro financování jejich činnosti z prostředků státního rozpočtu napříč jednotlivými kraji. (…) Záměrem je tedy nastavení normativního financování tak, aby byl zajištěn výkon stěžejních činností středisek volného času v souladu se školskými právními předpisy a jasnou zakázkou státu. Celkový objem finančních prostředků státního rozpočtu, který na činnost středisek volného času směřuje, zůstává nezměněn.“

„Ujišťuji Vás, že podpora soutěží, nejen těch předmětových, je pro MŠMT i nadále prioritou. Na podporu soutěží a přehlídek vyhlašuje MŠMT každoročně dotační výzvy v celkovém objemu cca 65 mil. Kč,“ pokračuje pan ministr Balaš s tím, že ministerstvo pro rok 2024 a následující plánuje připravit koncept víceletého financování soutěží a přehlídek, který by napomohl ke stabilitě v této oblasti.

Plný text odpovědi (PDF)

« zpět

Novinky

26.05.23

Konstantin Sigov: Otázka pravdy na prahu nové Evropy (video)

„Putinismus je krajní formou státního nihilismu. Zlo, které nebylo plně odsouzeno, usiluje o beztrestnost a únik před spravedlností,“ říká ukrajinský filosof Konstantin Sigov ve své přednášce, kterou přednesl na XXIX. valném shromáždění Učené společnosti, která mu udělila svou čestnou medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Videozáznam a anglický text přednášky vám nyní nabízíme.

15.05.23

Medaile a ceny Učené společnosti České republiky 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Medaili obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.

03.05.23

Odešel prof. Josef Jařab, zakládající člen Učené společnosti

Po krátké těžké nemoci zemřel ve věku 85 let profesor anglické a americké literatury, literární teoretik a překladatel prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.. Byl prvním porevolučním rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (1990–1997), patřil také k zakládajícím členům Učené společnosti České republiky.