Odešel historik a archeolog prof. Petr Sommer

/ 15.08.2023 /

V sobotu 12. srpna 2023 ve věku 73 let zemřel člen Učené společnosti, historik středověku a archeolog prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.

Svou odbornou kariéru zahájil už při studiích na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze působením ve Východočeském muzeu v Pardubicích (1972–1975). Od roku 1976 pracoval v Archeologickém ústavu AV ČR (tehdy ČSAV), v letech 1993–1999 jako ředitel. Patřil k zakládajícím členům Centra medievistických studií, společného pracoviště AV ČR a Univerzity Karlovy v Praze, jehož byl v letech 2004-2019 ředitelem a v němž působil až do své smrti.

Odborně se soustředil především na bádání v oblasti církevní archeologie a středověké duchovní kultury. Vedl rozsáhlé terénní výzkumy středověkých klášterů v Praze na Strahově, Berouně, Sázavě a spolupracoval na výzkumech klášterů na Ostrově u Davle a v Praze-Břevnově. Je spoluautorem zásadní knihy o budování českého státu Přemyslovci, napsal knihu o svatém Prokopovi či titul Začátky křesťanství v Čechách. Podílel se i na Encyklopedii českých klášterů.

Snímek Pavlína Jáchimová, AV ČR, CC BY-SA 3.0 CZ

„Dokázal propojit výsledky terénních archeologických výzkumů klíčových středověkých klášterů s poznatky čerpanými z výzkumu historických, uměleckohistorických a církevně historických pramenů k začátkům českého státu a šíření křesťanské víry v tehdejší společnosti. Jako vysokoškolský pedagog předal své znalosti, zkušenosti několika generacím archeologů a historiků, které dokázal svým nadšením a zápalem nadchnout pro archeologii. Měl úžasný dar slova a dokázal svět a myšlení středověkých lidí přiblížit i veřejnosti prostřednictvím řady výstav a populárních publikací,“ píše na svém webu Archeologický ústav AV ČR Praha.

V roce 2017 mu byla udělena Národní cena Česká hlava, Akademie věd ho v roce 2020 ocenila medailí De scientia et humanitate optime meritis.

Rozloučení proběhne v rodinném kruhu, rodina ale bude ráda, věnujete-li Petru Sommerovi osobní vzpomínku v budově Akademie věd ČR, kde bude od 18. srpna vystavena kondolenční kniha.

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.