Opustili nás prof. Pavel Kratochvíl a prof. Ivo Babuška

/ 14.04.2023 /

S hlubokým zármutkem jsme v těchto dnech přijali zprávy o úmrtí dvou našich členů, Pavla Kratochvíla a Ivo Babušky.

V pátek 7. dubna 2023 zemřel ve věku 93 let fyzikální chemik a přední odborník na chemii polymerů, prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc., zakládající člen Učené společnosti. Od roku 1959 pracoval v Ústavu makromolekulární chemie (nejdříve ČSAV, od roku 1993 AV ČR), v letech 1990–1998 byl jeho ředitelem. 

Snímek Marcela Havelková, ÚMCH AV ČR

Ve středu 12. dubna 2023 nás ve věku 97 let opustil významný světový matematik prof. Ing. Ivo Babuška, DrSc., Dr. h. c. mult., zahraniční člen Učené společnosti. Absolvoval Stavební fakultu ČVUT a zároveň zde obhájil doktorát v oboru technických věd. Od roku 1949 pracoval jako aspirant v Ústavu pro matematiku České akademie věd a umění, dnešním Matematickém ústavu Akademie věd ČR. Zde obhájil titul kandidáta věd v matematice a poté doktora věd v tomtéž oboru. V ústavu pracoval do roku 1968, kdy se stal profesorem University of Maryland ve Spojených státech. V roce 1995 odešel do penze a od té doby působil jako profesor v Institute for Computational Engineering and Sciences, University of Texas v Austinu. V roce 2014 získal Cenu Neuron na přínos světové vědě.

Snímek archiv Ivo Babušky

« zpět

Novinky

23.11.23

Ředitelé středních škol mohou nominovat své studenty na ceny Učené společnosti

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny pro středoškolské studenty za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Návrhy mohou podávat členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže ČR.

15.11.23

Cena za komunikaci změny klimatu pro Klimatým AMO

Osmnáctičlenný expertní Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)  se 15. listopadu 2023 stal v pořadí pátým laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu v Česku, kterou zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.

13.11.23

Učená společnost se připojuje k výzvě odsuzující antisemitismus

Prof. David Jan Novotný z FSV UK a dr. Věra Tydlitátová z FF ZČU zformulovali výzvu kolegům, v níž varují před narůstajícím antisemitismem a prosí kompetentní instituce, aby předsudečné nenávisti čelily všemi zákonnými prostředky. Rada Učené společnosti se k této výzvě připojuje.