Otevřený dopis ministru školství k reformě financování DDM/CVČ a k ohrožení předmětových olympiád

/ 05.12.2022 /

Prof. JUDr. Vladimír Balaš, CSc.

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

V Praze, dne 5. prosince 2022

Věc: Otevřený dopis k reformě financování DDM/CVČ a k ohrožení předmětových olympiád

Vážený pane ministře,

Rada Učené společnosti ČR je znepokojena dopady, které může mít avizovaná změna financování chodu pracovišť zajištujících mimoškolní aktivity dětí a mládeže (Domy dětí a mládeže, Střediska/Centra volného času) na realizaci předmětových olympiád.

V České republice mají předmětové soutěže rozvíjející nejrůznější typy nadání dlouholetou tradici. Opakovaná účast v nich je nedílnou součástí života mnoha talentovaných mladých lidí. U řady z nich se jedná o zásadní stimul pro výběr budoucí kariéry, včetně té vědecké! 

Obáváme se, že plánované změny mohou v konečném důsledku zlikvidovat dlouhodobě budovanou a optimalizovanou strukturu soutěží, která je na úrovni okresních a krajských kol na Domech dětí a mládeže či Střediscích/Centrech volného času bezprostředně závislá.

Vážený pane ministře, věříme, že současná kritická situace ve financování sektoru pečujícího o mimoškolní aktivity je řešitelná, a že se olympiády (spolu se všemi ostatními předmětovými soutěžemi) podaří zachránit. 

Nikdo jiný než Vy nemůže v tuto chvíli efektivně zasáhnout. Změnu financování není možné provést nikdy jindy než teď, neboť nejistota, v níž se nacházejí výše zmíněné instituce, může velice brzy vést k nevratným krokům. 

Nedopusťte, abyste se, i když možná nedopatřením, stal hrobařem jedné ze součástí pomyslného rodinného stříbra naší země – unikátního systému péče o talenty.

Vážený pane ministře, děkujeme Vám předem, že se budete touto naléhavou záležitostí zabývat a podaří se Vám nalézt řešení, které bude ku prospěchu péče o talenty.

S přátelskými pozdravy za Radu Učené společnosti ČR:

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Hon. D.Sc., předseda
prof. RNDr. Martin Loebl, CSc., 1. místopředseda
prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DSc., 2. místopředseda
RNDr. Ivo Starý, CSc., vědecký tajemník
RNDr. Šárka Nečasová, DSc., předsedkyně I. sekce věd matematicko-fyzikálních
prof. Ing. Michal Hocek, DSc., předseda II. sekce věd chemických
prof. MUDr. Michale Anděl, CSc. FCMA, předseda III. sekce věd biologicko-medicínských
prof. Lenka Karfíková, Dr. theol., předsedkyně IV. sekce věd společenských a humanitních

Otevřený dopis (pdf)

« zpět

Novinky

26.05.23

Konstantin Sigov: Otázka pravdy na prahu nové Evropy (video)

„Putinismus je krajní formou státního nihilismu. Zlo, které nebylo plně odsouzeno, usiluje o beztrestnost a únik před spravedlností,“ říká ukrajinský filosof Konstantin Sigov ve své přednášce, kterou přednesl na XXIX. valném shromáždění Učené společnosti, která mu udělila svou čestnou medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Videozáznam a anglický text přednášky vám nyní nabízíme.

15.05.23

Medaile a ceny Učené společnosti České republiky 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Medaili obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.

03.05.23

Odešel prof. Josef Jařab, zakládající člen Učené společnosti

Po krátké těžké nemoci zemřel ve věku 85 let profesor anglické a americké literatury, literární teoretik a překladatel prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.. Byl prvním porevolučním rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (1990–1997), patřil také k zakládajícím členům Učené společnosti České republiky.