Usnesení 172. zasedání Pléna České konference rektorů

/ 09.10.2023 /

Plénum České konference rektorů (ČKR) přijalo na svém 172. zasedání následující usnesení:

  1. ČKR si je vědoma složité situace v oblasti veřejných financí v ČR, nicméně nadále upozorňuje na dlouhodobé podfinancování vysokého školství, i přes deklarovaný příslib mírného nárůstu rozpočtu v roce 2024. Opakovaně apeluje na stanovení závazného rostoucího střednědobého výhledu a posílení institucionálního financování vysokých škol.
  2. ČKR spolupracuje na finalizaci novely zákona o pobytu cizinců na území ČR s partnery z relevantních resortů tak, aby nastavený režim byl pro potřeby vysokých škol vstřícný, včetně jeho digitalizace. V rámci internacionalizace je také nezbytné, aby vhodný vízový režim platil i pro zaměstnance vysokých škol a účastníky kurzů celoživotního vzdělávání pořádaných vysokými školami. Každé omezující opatření v oblasti udělování víz zahraničním studentům i zaměstnancům snižuje mezinárodní konkurenceschopnost našich vysokých škol.
  3. ČKR požaduje, aby její zástupci byli zapojeni do přípravy návrhu Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství.
  4. ČKR vítá iniciativu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství (NAÚ) směřující k lepšímu propojení vysokých škol s aplikační sférou a oceňuje přijatou metodiku NAÚ pro akreditace a hodnocení profesních studijních programů.
  5. ČKR oceňuje současnou dobrou kooperaci i otevřenou diskusi představitelů MŠMT, NAÚ a ministryně pro vědu, výzkum a inovace s reprezentacemi vysokých škol v oblasti financování, legislativy a strategických dokumentů.

V Olomouci dne 6. října 2023

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

předsedkyně

Ke stažení (pdf)

« zpět

Novinky

23.11.23

Ředitelé středních škol mohou nominovat své studenty na ceny Učené společnosti

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny pro středoškolské studenty za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Návrhy mohou podávat členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže ČR.

15.11.23

Cena za komunikaci změny klimatu pro Klimatým AMO

Osmnáctičlenný expertní Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)  se 15. listopadu 2023 stal v pořadí pátým laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu v Česku, kterou zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.

13.11.23

Učená společnost se připojuje k výzvě odsuzující antisemitismus

Prof. David Jan Novotný z FSV UK a dr. Věra Tydlitátová z FF ZČU zformulovali výzvu kolegům, v níž varují před narůstajícím antisemitismem a prosí kompetentní instituce, aby předsudečné nenávisti čelily všemi zákonnými prostředky. Rada Učené společnosti se k této výzvě připojuje.