Ve věku 59 let zemřel prof. Petr Nachtigall

/ 02.01.2023 /

Na začátku nového roku nás zastihla smutná zpráva. Dne 28. prosince 2022 zemřel ve věku 59 let člen Učené společnosti prof. RNDr. Petr Nachtigall, Ph.D.

Snímek Hynek Glos, Univerzita Karlova

Petr Nachtigall, fyzikální a teoretický chemik, mezinárodně uznávaný odborník v oblasti teoretického studia materiálů, vystudoval fyzikální chemii na Univerzitě Karlově. Titul Ph.D. získal na Pittsburské univerzitě. Po návratu do Prahy působil na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR a později na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.

V roce 2009 nastoupil na Přírodovědeckou fakultu UK, kde na katedře fyzikální a makromolekulární chemie vedl skupinu (nano)materiálového modelování, spoluzaložil Centrum pro cílenou syntézu a aplikace perspektivních materiálů – CUCAM a nejnověji se podílel na přípravě nového studijního programu Science.

Ve svém výzkumu se zaměřoval na teoretické zkoumání povrchových vlastností pevných látek (např. zeolitů), především v souvislosti s adsorpcí plynů a s katalytickými procesy využívajícími mikroporézní a nanostrukturované materiály.

Poslední rozloučení se koná 6. ledna 2023 ve 14 hodin v altánku Rajské zahrady na Praze 3.

Smuteční oznámení (pdf)

« zpět

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.