Ve věku 93 let zemřel polární ekolog Josef Svoboda, zahraniční člen Učené společnosti

/ 30.11.2022 /

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v pondělí 21. listopadu 2022 zemřel v Burlingtonu (Ontario, Kanada) pokojně v kruhu své rodiny ve věku 93 let profesor Josef Svoboda, narozený 16. 7. 1929, zahraniční člen Učené společnosti, emeritní profesor univerzity v Torontu.

Profesor Josef Svoboda, celoživotní skaut a v důsledku své činnosti v křesťanském studentském sdružení politický vězeň v letech 1949-58 (viz jeho vzpomínky pro Paměť národa), pracoval v letech 1965-68 v ekologickém oddělení Botanického ústavu ČSAV v Brně.

Po svém odchodu do Kanady koncem r. 1968 nejprve dokončil svá v letech 1949-66 násilně přerušená vysokoškolská studia. Doktorát obdržel na University of Alberta v Edmontonu na základě výsledků svého ekofyziologického výzkumu rostlin na ostrově Devon Island v kanadské Arktidě. Potom pracoval až do odchodu do důchodu jako vědec a pedagog na Erindale College torontské univerzity v městě Mississauga. Díky svým znalostem a zkušenostem, získaným v mnoha expedicích se spolupracovníky a studenty, se stal jedním z předních světových odborníků v oboru polární ekologie. Jeho zásluhy o poznání přírody kanadské Arktidy byly v roce 2021 oceněny nejvyšším kanadským vyznamenáním „Order of Canada“.

Josef Svoboda nepřerušil spojení se svými kolegy ve své staré vlastí ani v letech 1968-89 a v letech 1991-2017 k nám vícekrát přijel a přednášel na zdejších univerzitách. V roce 1995 obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně, kde začal studovat v roce 1948, a v roce 2010 byl zvolen zahraničním členem Učené společnosti ČR. V roce 2017 mu byl v Praze udělen Řád sv. Silvestra papeže a obdržel též cenu Nadace Neuron. Jeho jméno nese česká arktická stanice na Svalbardu.

Smuteční obřady a rozloučení s prof. Josefem Svobodou se uskuteční dne 2. 12. t.r. v katolickém kostele sv. Jana Křtitele a na hřbitově Božího hrobu v kanadském městě  Burlington, Ontario. Vzpomínejme na prof. Josefa Svobodu s vděčností za jeho život a dílo; obojí poskytuje příklady hodné následování v každé době.

Přednáška Josefa Svobody „Česká stopa v kanadské Arktidě“ pro Učenou společnost z 11. prosince 2017:


Vzpomínky Josefa Svobody (v angličtině):

« zpět

Novinky

23.11.23

Ředitelé středních škol mohou nominovat své studenty na ceny Učené společnosti

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny pro středoškolské studenty za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Návrhy mohou podávat členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže ČR.

15.11.23

Cena za komunikaci změny klimatu pro Klimatým AMO

Osmnáctičlenný expertní Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)  se 15. listopadu 2023 stal v pořadí pátým laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu v Česku, kterou zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.

13.11.23

Učená společnost se připojuje k výzvě odsuzující antisemitismus

Prof. David Jan Novotný z FSV UK a dr. Věra Tydlitátová z FF ZČU zformulovali výzvu kolegům, v níž varují před narůstajícím antisemitismem a prosí kompetentní instituce, aby předsudečné nenávisti čelily všemi zákonnými prostředky. Rada Učené společnosti se k této výzvě připojuje.