Ve věku 93 let zemřel polární ekolog Josef Svoboda, zahraniční člen Učené společnosti

/ 30.11.2022 /

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že v pondělí 21. listopadu 2022 zemřel v Burlingtonu (Ontario, Kanada) pokojně v kruhu své rodiny ve věku 93 let profesor Josef Svoboda, narozený 16. 7. 1929, zahraniční člen Učené společnosti, emeritní profesor univerzity v Torontu.

Profesor Josef Svoboda, celoživotní skaut a v důsledku své činnosti v křesťanském studentském sdružení politický vězeň v letech 1949-58 (viz jeho vzpomínky pro Paměť národa), pracoval v letech 1965-68 v ekologickém oddělení Botanického ústavu ČSAV v Brně.

Po svém odchodu do Kanady koncem r. 1968 nejprve dokončil svá v letech 1949-66 násilně přerušená vysokoškolská studia. Doktorát obdržel na University of Alberta v Edmontonu na základě výsledků svého ekofyziologického výzkumu rostlin na ostrově Devon Island v kanadské Arktidě. Potom pracoval až do odchodu do důchodu jako vědec a pedagog na Erindale College torontské univerzity v městě Mississauga. Díky svým znalostem a zkušenostem, získaným v mnoha expedicích se spolupracovníky a studenty, se stal jedním z předních světových odborníků v oboru polární ekologie. Jeho zásluhy o poznání přírody kanadské Arktidy byly v roce 2021 oceněny nejvyšším kanadským vyznamenáním „Order of Canada“.

Josef Svoboda nepřerušil spojení se svými kolegy ve své staré vlastí ani v letech 1968-89 a v letech 1991-2017 k nám vícekrát přijel a přednášel na zdejších univerzitách. V roce 1995 obdržel čestný doktorát Masarykovy univerzity v Brně, kde začal studovat v roce 1948, a v roce 2010 byl zvolen zahraničním členem Učené společnosti ČR. V roce 2017 mu byl v Praze udělen Řád sv. Silvestra papeže a obdržel též cenu Nadace Neuron. Jeho jméno nese česká arktická stanice na Svalbardu.

Smuteční obřady a rozloučení s prof. Josefem Svobodou se uskuteční dne 2. 12. t.r. v katolickém kostele sv. Jana Křtitele a na hřbitově Božího hrobu v kanadském městě  Burlington, Ontario. Vzpomínejme na prof. Josefa Svobodu s vděčností za jeho život a dílo; obojí poskytuje příklady hodné následování v každé době.

Přednáška Josefa Svobody „Česká stopa v kanadské Arktidě“ pro Učenou společnost z 11. prosince 2017:


Vzpomínky Josefa Svobody (v angličtině):

« zpět

Novinky

26.05.23

Konstantin Sigov: Otázka pravdy na prahu nové Evropy (video)

„Putinismus je krajní formou státního nihilismu. Zlo, které nebylo plně odsouzeno, usiluje o beztrestnost a únik před spravedlností,“ říká ukrajinský filosof Konstantin Sigov ve své přednášce, kterou přednesl na XXIX. valném shromáždění Učené společnosti, která mu udělila svou čestnou medaili za zásluhy o rozvoj vědy. Videozáznam a anglický text přednášky vám nyní nabízíme.

15.05.23

Medaile a ceny Učené společnosti České republiky 2023

Učená společnost České republiky na svém XXIX. valném shromáždění 15. května 2023 udělila medaile za zásluhy o rozvoj vědy a ceny významným vědcům, pedagogům a talentovaným vysokoškolským a středoškolským studentům. Medaili obdržel například ukrajinský filosof Konstantin Sigov, odborník na moderní dějiny střední a východní Evropy Timothy D. Snyder, autoři vakcíny Comirnaty proti viru SARS-CoV-2 Ugur Sahin a Özlem Türeci, virolog Vladimír Vonka nebo germanista Peter Demetz.

03.05.23

Odešel prof. Josef Jařab, zakládající člen Učené společnosti

Po krátké těžké nemoci zemřel ve věku 85 let profesor anglické a americké literatury, literární teoretik a překladatel prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., dr. h. c.. Byl prvním porevolučním rektorem Univerzity Palackého v Olomouci (1990–1997), patřil také k zakládajícím členům Učené společnosti České republiky.