Plenární zasedání

Místo konání akce: místnosti 205, 206 AV ČR
Typ akce: zasedání
Termín konání akce: 21.11.2023 od 14:30

2. část: zajišťuje IV. sekce věd společenských a humanitních

Veřejně přístupná řednáška v 16 h:

Jana Matesová: Jak se náš svět změnil od invaze Ruska na Ukrajinu?

V posledních mnoha desetiletích měl svět funkční systém kolektivních bezpečnostních záruk, který životní styl, životní úroveň, politickou stabilitu a soudržnost vyspělých demokratických společností ovlivňoval více, než si naprostá většina aktérů uvědomovala. I globální trhy ho chápaly jako automatický, implicitní a neohrožený.

Předpoklad platnosti tohoto systému de facto padl už s anexí Krymu Ruskem v roce 2014, ale aktéři globálních trhů a pod jejich vlivem i politici demokratické části světa rychle ztratili odvahu připustit si a řešit důsledky, které by přiznání pádu systému těchto záruk mělo jak na ekonomiku, tak potenciálně na geopolitické rozložení sil. Zemím, které usilovaly o změnu poměrů v uspořádání světa, vyspělý demokratický svět dal dodatečných osm let na všestrannou přípravu. To podstatně zvýšilo ekonomické i politické náklady vyspělé demokratické části světa na ochranu životního stylu a soudržnosti jejich společností a zvýšilo rizika tohoto procesu. 

Po 24. únoru 2022 bylo zřejmé, že relativní rovnováha globálního ekonomického systému je narušena a důsledky nelze ignorovat: pokud agrese Ruska proti Ukrajině nebude ukončena rychlým donucením ruské armády k úplnému stažení z celého mezinárodně uznaného suverénního území Ukrajiny a návratem k parametrům předchozího rovnovážného stavu, což se dosud nestalo, vyvolá to ve světě řadu dalších nerovnováh. Změny v chování a fungování globálních trhů budou nevratné, budou citelně ovlivňovat život demokratických i nedemokratických společností a hledání nové (relativní) stability může být dlouhé.

« zpět na kalendář akcí

Novinky

23.11.23

Ředitelé středních škol mohou nominovat své studenty na ceny Učené společnosti

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny pro středoškolské studenty za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Návrhy mohou podávat členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže ČR.

15.11.23

Cena za komunikaci změny klimatu pro Klimatým AMO

Osmnáctičlenný expertní Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)  se 15. listopadu 2023 stal v pořadí pátým laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu v Česku, kterou zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.

13.11.23

Učená společnost se připojuje k výzvě odsuzující antisemitismus

Prof. David Jan Novotný z FSV UK a dr. Věra Tydlitátová z FF ZČU zformulovali výzvu kolegům, v níž varují před narůstajícím antisemitismem a prosí kompetentní instituce, aby předsudečné nenávisti čelily všemi zákonnými prostředky. Rada Učené společnosti se k této výzvě připojuje.