Kalendář akcí

11.12.2018

Veřejná přednáška „Historie chovu starokladrubských koní (jediné plemeno na světě, chované pro ceremoniální účely)“

Učená společnost ČR Vás srdečně zve na veřejnou přednášku Ing. Lenky Gotthardové (ZČU v Plzni, starostka obce Kladruby n. L.): „Historie chovu starokladrubských koní (jediné plemeno na světě, chované pro ceremoniální účely)“. Přednáška se koná v úterý 11. prosince 2018 od 17:00 hod. v místnostech 205, 506 budovy AV ČR, Národní 3, Praha 1.

14.12.2018

Adventní setkání

15.01.2019

Zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje II. sekce věd chemických

Nadační fond

Nositelé cen za rok 2011

kategorie vědecký pracovník

  • Prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc.
    Ústav matematiky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně
    za současné významné výsledky při matematickém zpracování obrazů sluneční koróny pořizovaných během úplných zatmění Slunce
  • Doc. RNDr. Jan Tachezy, Ph.D.
    Přírodovědecká fakulta UK v Praze
    za zásadní objevy objasňující evoluci organel u prvoků

kategorie mladý vědecký pracovník

  • RNDr. Milan Orlita, Ph.D.
    Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
    za práce v oboru optické spektroskopie grafénových materiálů
  • MUDr. Mgr. Dana Pokorná, Ph.D.
    Ústav hematologie a krevní transfúze v Praze
    za vynikající výzkumnou práci v oblasti imunologie nádorů vyvolaných viry

kategorie středoškolský student

  • Filip Binder
    Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci
    za studii „Pohádkový svět krále Ludvíka II. Bavorského
  • Charlota Blunárová
    Gymnázium Komenského náměstí ve Vyškově
    za studii „Desing dětského mobilního telefonu a konstrukce jeho modelu s využitím vakuového odlévání plastů
  • Vojtěch Čorba
    Střední škola zemědělská v Českém Těšíně
    za studii „Těžké kovy v rybách
  • Veronika Denková
    Arcibiskupské gymnázium v Praze
    za studii „Aktivizace seniorů v domech s pečovatelskou službou
  • Lukáš Hájek
    Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci
    za studii „Nový domov – exilové periodikum Čechoslováků v Kanadě mezi lety 1950–1968
  • Josef Hazi
    Gymnázium v Chebu
    za studii „Depozice nanokrystalických diamantových vrstev pomocí MW reaktoru pro CVD. Výpočet teploty plazmatu užitím optické emisní spektroskopie
  • Vojtěch Kundrát
    Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského v Ostravě
    za studii „Syntéza vysoce substituovaných chinolinů jako dále použitelných stavebních kamenů pro výstavbu kombinatoriálních knihoven
  • Diana Marková
    Střední průmyslová škola chemická v Pardubicích
    za studii „Pigmenty na bázi CeO2
  • Šárka Navrátilová
    Gymnázium Komenského náměstí ve Vyškově
    za studii „Německý dům v Brně. Stavba bez historické paměti
  • Marek Pospíšil
    Gymnázium Brno – Řečkovice
    za studii „Vliv dlouhodobého působení zvýšené koncentrace CO2 na fotosyntetickou asimilaci hlavních lesních dřevin ČR

cena pro pedagogy

  • RNDr. Jiří Herman, Ph.D.
    Gymnázium Kpt. Jaroše v Brně
  • RNDr. Karel Lichtenberg, CSc.
    Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Novinky

06.12.18

Předání Ceny Neuron členům Učené společnosti

3. 12. 2018 byly předány Ceny Neuron třem členům Učené společnosti – řádným členům prof. Tomáši Jungwirthovi (Fyzikální ústav AV ČR, v. v.i.) a prof. Petru Pyškovi (Botanický ústav AV ČR, v. v. i.) za významný vědecký objev, dále zahraničnímu členu prof. Janu Kleinovi za přínos světové vědě.

03.12.18

Ocenění Americké asociace pro rozvoj vědy členovi Učené společnosti

Člen Učené společnosti ČR Prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc., působící na Přírodovědecké fakultě JU a Parazitologickém ústavu BC AV ČR, v. v. i., obdržel ocenění Americké asociace pro rozvoj vědy (AAAS). Asociace jej zvolila jedním ze svých elitních členů (tzv. Fellows) v rámci biologické sekce, a to za dlouhodobý přínos evolučním studiím v protistologii a molekulární parazitologii se zaměřením na bičivky a výtrusovce. Julius Lukeš se vypracoval ve světově uznávaného odborníka v oblasti evoluce prvoků parazitických i volně žijících a mechanismů jejich adaptace k parazitismu. Jeho vědecké zájmy přesahují dalece do oblasti obecných otázek biodiverzity, významu mikroorganismů v biosféře naší planety i v biologické integritě člověka. 

03.12.18

Úmrtí člena Učené společnosti prof. Jaroslava Blahoše

Dne 27. 11. 2018 zemřel ve věku 88 let člen Učené společnosti ČR prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., významný internista, endokrinolog a osteolog. Byl dlouholetým předsedou České lékařské společnosti J. E. Purkyně, držitel několika prestižních vyznamenání, zastával mnoho důležitých funkcí v lékařském životě ve světovém měřítku, byl autorem řady monografií a vědeckých prací, zejména z oblasti endokrinologie a speciálně z problematiky kalciofosfátového metabolizmu a kostního zdraví.