Odborné přednášky

Odborné přednášky pro členy
Přednášející: Přednáška: Termín:
Arbeit Marcel Pluralita kultury a demokracie (PDF, 110 kB) září 2008
Ball  Philip Curiosity – How Science Became interested in everything (PDF, 8 MB) květen 2013
Bárta Miroslav Sedm: jak civilizace vznikají, dosahují vrcholu a upadají (záznam na YouTube ) říjen 2018
Bártová Eva Epigenetika a opravy DNA (záznam na YouTube) říjen 2019
Bičák Jiří Otázky a názory kosmologie únor 1995
Bičák Jiří Poznání a údiv včera, dnes a zítra očima fyziky květen 1998
Bičák Jiří Albert Einstein a jeho odkaz květen 2004
Bičák Jiří Temné stránky vesmíru (PDF, 25 MB) květen 2009
Blahoš Jaroslav Medicína v obrazech starých mistrů (PPT, 1 GB) duben 2017
Borovička Jiří Záření meteoroidů říjen 1997
Boulton Geoffrey Open data and the Future of Science květen 2015
Bouzek Jan Umění starého světa, kořeny evropského myšlení a naše země (PDF, 180 kB) červen 2005
Bouzek Jan Keltové, Řekové, Thrákové a Féničané; české země v 5. - 4. stol. př. Kr (PDF, 4 MB) říjen 2008
Brázdil Rudolf Variabilita klimatu v českých zemích v kontextu střední Evropy za posledních 500 let (PDF, 32 kB) květen 2011
Bukovinská Beket Kunstkomora Rudolfa II. prosinec 1997
Ceplecha Zdeněk
Spurný Pavel
Bolidy a meteority. Příbram a jeho mladší dvojče leden 2003
Čadek Ondřej Ledové měsíce obřích planet září 2016
Čársky Petr Ab initio výpočty v chemii duben 1998
Čech Pavel Manželé Coriovi, laureáti Nobelovy ceny, rodáci z Prahy leden 2001
Čermák František
Stich Alexander
Český jazyk - tradice a výhledy v éře globalizace květen 2000
Čermák František Současná čeština očima korpusové lingvistiky (PPT, 228 kB) listopad 2015
Černý Jan Krize identity – chimerismus na molekulární, buněčné i organismální úrovni (záznam na YouTube) květen 2019
Černý Jan In vivo veritas (záznam na YouTube) únor 2022
Černý David Etika umělé inteligence (záznam na YouTube) leden 2020
Červenka Miroslav Rytmický princip volného verše červen 2003
Čornej Petr
Kvaček Robert
Konec historie aneb ztráta dějinné paměti květen 2003
Damborský Jiří Inženýrství proteinů pro biotechnologické aplikace (PDF, 4 MB) únor 2013
Daněk Petr Hudba jako výraz a dědictví I. republiky (DOC, 12 kB) květen 2018
Doležal Tomáš Co nám octomilky prozradily o sobeckém chování imunitního systému? (PDF, 3,5 MB) listopad 2016
Doležel Jaroslav Genomika rostlin (PDF, 1,3 MB) září 2008
Doubek Vratislav T. G. Masaryk jako erbovní osobnost Československa (DOC, 14 kB) květen 2018
Drábek Pavel Financování vědy a hodnocení jejích výsledků květen 2005
Drábová Dana Nuke or else? (PPT, 10,4 MB) květen 2012
Drobník Jaroslav Geneticky modifikované organismy
(PDF, 0,9 MB)
září 2007
Druckmüller Miloslav Úplná zatmění Slunce a vyřešené i nevyřešené záhady sluneční koróny (PDF, 26,3 MB) červen 2011
Dušek J. O síle sekundární literatury (PDF, 156 kB) září 2010
Dvořák Vladimír Jak se uspořádávají atomy únor 1996
Dvořáková Vladimíra Jak propojit (či oddělit?) hodnocení kvality vysokých škol a akreditace duben 2012
Elleder Milan Sysozomální systém buňky. Pohled diagnostický a biologický březen 2003
Epstein Anthony 200 let po Jennerovi květen 1996
Fajt Jiří Návraty k mistru Theodorikovi a k jeho Karlštejnu prosinec 1998
Feireisl E. Matematika tekutin v pohybu (PDF, 794 kB) září 2014
Feistauer Miloslav Interakce tekutin a struktur (PDF, 802 kB) leden 2008
Fejtová Olga Jednota bratrská – nové pohledy na její postavení a roli v městech pražských doby předbělohorské (PDF, 70 kB) únor 2018
Fiedler Miroslav Některé netradiční aplikace matematiky říjen 1998
Flegr Jaroslav Zamrzlá evoluce aneb konec sobeckého genu v Čechách (a okolí) (PDF, 439 kB) únor 2007
Foret František Miniaturizované systémy v bioanalýze duben 2011
Forejt Jiří Genetika a genomika v biomedicínském výzkumu: Co se děje a co nás čeká? květen 2000
Forejt Jiří Klonování: Genetika, etika a politika květen 2003
Franc Martin Učené společnosti a české země od 18. století po dnešek květen 2019
Fridrich Břetislav Nikoli pouze větev, ale květ stromu poznání: Vznik a rozkvět fyzikální a teoretické chemie březen 2017
Frumar Miloslav Amorfní a sklovité high-tech materiály pro optiku, optoelektroniku, chemii, biologii a lékařství (PDF, 2,7 MB) únor 2008
Fučíková Palich Jitka Imunoterapie: přítomnost a budoucnost únor 2019
Funda Otakar Vznik křesťanské víry (v konsekventně kritickém pohledu religionistiky) říjen 2003
Grygar Jiří Kosmické katastrofy v dějinách Země (PDF, 183 kB) leden 1996
Grygar Jiří Kosmické záření o extrémních energiích (PDF, 2,9 MB) září 2005
Grygar Jiří Kam spěje astronomie? (PDF, 1,7 MB) květen 2007
Grygar Jiří Mezinárodní rok astronomie 2009 (PDF, 565 kB) květen 2009
Grygar Jiří
Jungwirth Pavel
Tucet předvolebních otázek ke koncepci rozvoje vědy a výzkumu v Česku (PDF, 268 kB) září 2009
Hájek Petr Logika a neurčitost leden 1999
Hájek Petr Goedelův důkaz Boží existence březen 2004
Hajičová Eva Jazyky a počítač: překážky a možnosti (PDF, 246 kB) květen 2006
Halík Tomáš Náboženství postmoderní společnosti březen 1995
Halík Tomáš Transformace náboženství v naší době květen 2017
Hampl Martin Teorie geografických systémů únor 1994
Hampl Martin
Plešek Jaromír
Höschl Cyril
Šmahel František
Vztah přírodních a společenských věd, obecné tendence bádání a problém integrity vědy květen 1997
Hanuš Vladimír Hmotnostní spektrometrie listopad 1997
Havlas Zdeněk Kvantová chemie na začátku třetího tisíciletí únor 2001
Havrdová Eva září 2018
Heap Brian Towards sustainable production and consumtion (PPT, 8,6 MB) květen 2012
Heap Brian Can Genetically modified Crops help to feed the World květen 2015
Heiner Cynthia The Science Behind Science Education (záznam na YouTube ), anotace (DOC, 16 kB) listopad 2018
Hejdánek Ladislav Nepředmětnost v myšlení a ve skutečnosti květen 1994
Hejnar Jiří Genetické editování: nová protivirová strategie? (záznam na YouTube)
Hermann P. Radiofarmaka založená na komplexech makrocyklických ligandů (PPT, 12 MB) říjen 2014
Hermann Tomáš
Zelenka Miloš
Jakobsonova Moudrost starých Čechů v diskusi o smysl českých dějin září 2017
Hilský Martin Fenomén Shakespeare květen 2016
Hlaváček Ivan Kniha v Čechách v době lucemburské leden 2014
Hlaváček Ivan Bludné cesty českých rukopisů prosinec 1999
Hobza Pavel Interakce molekul v přírodních vědách listopad 1999
Hocek Michal Modifikované nukleosidy, nukleotidy a nukleové kyseliny a jejich aplikace v medicinální chemii, diagnostice a chemické biologii (PDF, 6 MB) říjen 2013
Hof Martin What can one learn by Fluorescence Experiments on Polarity and Mobility in Biomembranes? (PDF, 1,9 MB) listopad 2011
Holeček Jaroslav Organokovy - minulost, přítomnost, budoucnost listopad 2004
Holländer Pavel Konstruktivní metafyzika aneb imperativ nezměnitelnosti materiálního ohniska ústavy listopad 2006
Holub Miroslav Moudrost ve vědě a umění květen 1996
Homola Jiří Optické biosensory pro studium biomolekul a jejich interakcí (PDF, 4 MB) červen 2015
Holý Antonín Racionální vývoj virostatik červen 2000
Holý Antonín Výhry a prohry v boji proti virům květen 2004
Horáček Jiří Vizualizace duše únor 2003
Hořejš Jiří Biologické motivace a využití matematických modelů červen 1995
Hořejší Václav Receptorové molekuly buněk imunitního systému listopad 1996
Hořejší Václav O jedné (ne)slavné imunologické historii září 2004
Hořejší Václav Jak funguje (a někdy nefunguje) imunitní systém (PDF, 1,9 MB) duben 2008
Höschl Cyril Trojdimenzionální model osobnosti a libostní struktury mozku únor 2000
Höschl Cyril Chování jako fenotyp leden 1997
Höschl Cyril Molekulární psychiatrie: sci-fi nebo realita? květen 2000
Höschl Cyril Neurobiologie úzkosti (PDF, 2,3 MB) únor 2004
Höschl Cyril Bedřich Smetana - choroba a tvorba květen 2016
Hostomský Zdeněk Z laboratoře k pacientovi: vývoj léků v Česku a ve světě + koronavirus COVID-19 - přednáška a panelová diskuse: Blanka Říhová, Zdeněk Hostomský, Jan Konvalinka, Pavel Šebek (anotace - PDF; záznam na YouTube) únor 2020
Hrabovský Miroslav Společná laboratoř optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu AV ČR v Olomouci; současnost v zrcadle historie i perspektiv moderní optiky (PDF, 6,1 MB) září 2008
Hrubý Martin Polymery a radionuklidy – co tato kombinace může přinést pro radiofarmaceutické aplikace? (PPT, 10,1 MB) únor 2016
Humlíček Josef Pod červenou barvou spektra duben 2004
Humlíček Josef Nanometrové rozměry a hranice zmenšování současných mikroelektronických struktur (PDF, 1,2 MB) prosinec 2006
Humlíček Josef leden 2016
Churáček Jaroslav Kam směřuje a na co může dát odpověď současná analytická chemie? září 1996
Churáček Jaroslav Vzdělání, aplikační a etická funkce vědy a problémy financování květen 1999
Illnerová Helena Biologické hodiny v nás leden 1994
Illnerová Helena
Musil Jiří
Koutecký Josef
Úloha vědy v naší soudobé společnosti květen 1997
Jařab Josef Zrod a rozvoj české amerikanistiky: Olomoucký pohled (PDF, 121 kB) září 2008
Jelínek Pavel Rastrovací mikroskopie: naše oko do světa atomů (PDF, 90 MB) září 2013
Jirásek Jan Evangelista Člověk před narozením listopad 2013
Johan Zdeněk Francouzská věda a školsví - silné a slabé stránky květen 2004
Johan Zdeněk Krystalochemie silikátů, klíč k poznání procesů koncentrace kovů v zemské kůře červen 2001
Johan Zdeněk Metalogenetické procesy bazických a ultrabazických hornin: chrom a platinové kovy říjen 2000
Jungwirth Pavel
Žeň prvních 120 let Případové studie tří (ještě) mladých chemiků
březen 2014
Jungwirth Pavel Voda, samá voda (PDF, 4,7 MB) leden 2009
Jungwirth Tomáš Budoucnost mikroelektroniky "ve hvězdách"… (PDF, 1,8 MB) listopad 2009
Jurečková Jana Co matematický statistik dokáže, a co nedokáže (PDF, 781 kB) leden 2005
Kalbáč Martin Studium grafenu na UFCH JH (PDF, 909 kB) březen 2014
Kalvová Jaroslava Vývoj klimatu na Zemi z pohledu klimatologa (PDF, 30 kB) květen 2011
Klápště Jan Proměna českých zemí ve 13. století a její evropské souvislosti květen 2001
Klaus Václav Evropa: od integrace k unifikaci květen 2006
Kmoch Stanislav Od hledání příčin k cílené diagnostice a léčbě vzácných nemocí (záznam na YouTube) březen 2022
Koblížek Michal Vliv klimatu na mořské ekosystémy (PDF, 32 kB) květen 2011
Komárek Stanislav Dějiny biologie, resp. medicíny a jejich význam pro náš poznávací proces aneb Kdo byl Ludwig Fleck? (záznam na YouTube) březen 2022
Komárek Stanislav Usama bin Ladin a Orwelův Goldstein květen 2002
Konvalinka Jan Rezistence vůči virostatikům u HIV pozitivních pacientů: od viru k léku a zase zpátky (PDF, 3,5 MB) říjen 2004
Konvalinka Jan Z laboratoře k pacientovi: vývoj léků v Česku a ve světě + koronavirus COVID-19 - přednáška a panelová diskuse: Blanka Říhová, Zdeněk Hostomský, Jan Konvalinka, Pavel Šebek (anotace - PDF; záznam na YouTube) únor 2020
Kopeček Jindřich Frontiers of Biomedical Materials květen 2013
Kostelecký Tomáš Pandemie Covid-19 – co jsme se díky ní dozvěděli o společnosti (záznam na YouTube) duben 2021
Kotecký Roman Od míchání karet k Boseho-Einsteinově kondenzaci (záznam na YouTube) leden 2022
Koukolík František Lidská agrese květen 2002
Koutecký Jaroslav
Velický Bedřich
Srovnání vysokých škol v západní Evropě a USA s vysokými školami v České republice květen 2004
Koutecký Josef Jazyk českých lékařů prosinec 2000
Koutecký Josef Medicina na přelomu tisíciletí květen 1996
Kováč Ladislav Biologie racionality červen 1998
Kowalski Oldřich O některých paradoxech množin, aneb lze poskládat Měsíc do kufru? září 2001
Krahulec František Rizika GM rostlin (PDF, 415 kB) září 2007
Krajíček Jan Zpráva Mezinárodní matematické unie o kvantitativním hodnocení vědy (PDF, 33 kB) listopad 2008
Krejčí Jaroslav Kulturní a sociální kontrasty na cestě evropské integrace (PDF, 149 kB) květen 2006
Krejčí Jaroslav Antropologická mutace a civilizační protiklady (PDF, 72 kB) únor 2006
Krejčí Jaroslav Globalizace v dějinné perspektivě květen 2000
Krejčí Jaroslav Duchovní základy civilizační plurality březen 1996
Krejčí Jaroslav Dějinné trajektorie na přelomu tisíciletí květen 1998
Krupička Svatopluk Magnetismus: historie a současnost (PDF, 1,5 MB) únor 1997
Krupička Svatopluk Poválečný vývoj fyziky pevných látek v Československu a technická revoluce květen 2001
Křen Jan Česko-německé vztahy červen 1994
Křížek Michal Kouzlo čísel (PDF, 911 kB) leden 2011
Křížek Michal Antigravitace a její projevy (PDF, 812 kB) duben 2010
Křížek Michal Má ryze teoretická matematika uplatnění v technické praxi? (PDF, 174 kB) září 2000
Křížek Michal Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji? (PDF, 1,4 MB) květen 2007
Kullander Sven Towards sustainable global energy and a hunger-free world in 2050 (PPT, 19,8 MB) květen 2012
Kurzweil Jaroslav Královna věd nebo služka duben 1994
Kurzweil Jaroslav Čím jsme přispěli světové matematice květen 2001
Kutílek Miroslav Globální změny klimatu (PDF, 36 kB) květen 2011
Kužvart Miloš Ochrana životního prostředí v 21. Století březen 2002
Kvaček Robert Heydrichiáda a česká společnost (PDF, 51 kB) květen 2012
Kvaček Robert Dokonáno jest... (od podzimu 1938 do von Neuratha) březen 2010
Kvaček Robert Proměněný scénář (PDF, 103 kB) březen 2009
Kvaček Robert Spory o dějiny: Mnichov 1938 (PDF, 144 kB) listopad 2007
Kvaček Robert Rok 1937. T.G.M. a konec věku (PDF, 104 kB) březen 2007
Kvaček Robert
Čornej Petr
Konec historie aneb ztráta dějinné paměti květen 2003
Kvasz Ladislav Jazyk a změna. Jak jsme měnili jazyk matematiky a jak jazyk matematiky změnil nás duben 2013
Květ Jan K čemu potřebujeme mokřady? duben 2003
Kysela Jan Poučení z krizového vývoje (záznam na YouTube) duben 2022
Lefkovits Ivan Špičková věda a solidní fundament vysokých škol ve Švýcarsku a jinde květen 2004
Lefkovits Ivan Antigen and Antibody: Thirty Years of Basic Research Supported by Pharmaceutical Industry (PPT, 4 MB) květen 2013
Loebl Martin Hledání cest jako problém v diskrétní matematice (záznam na YouTube) duben 2019
Lom Jiří Oportunističtí paraziti člověka listopad 1998
Lomová Olga diskuse: Etika vědecké práce (Olga Lomová, Jaroslav Petr, Petr Slavíček, Marek Vácha) - záznam na YouTube září 2020
Lowenstein Bedřich Osvícenství a revoluce květen 2003
Lukeš Julius Editování RNA: je nesmyslná složitost v buňce výjimkou či pravidlem? (PPT, 13,8 MB) leden 2010
Macek Milan Cystická fibróza jakožto modelové vzácné onemocnění (záznam na YouTube) březen 2022
Machala Ladislav Ovlivňují klimatické změny výskyt infekčních chorob? (PDF, 27 kB) květen 2011
Malinský Michal O původu hmoty únor 2017
Mareček Vladimír Od polarografie k elektrochemii na rozhraní dvou kapalin (PDF, 664 kB) únor 2005
Matas Jiří Krásné společenské stroje: umělá inteligence a algoritmická teorie her - diskuse (záznam na YouTube) říjen 2021
Matějka Filip Ekonomie a lidská nepozornost (záznam na YouTube) září 2021
Maur Eduard Paměť hor (PDF, 195 kB) říjen 2009
Mertlík Pavel Podpora badatelského - základního výzkumu a nespecifikovaného výzkumu na vysokých školách červen 1999
Metelka Ladislav Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) (PDF, 17 kB) květen 2011
Městecký Jiří AIDS – proč ještě nemáme vakcínu HIV – 1 (PDF, 866 kB) květen 2005
Michl Josef Grafenem to nekončí – dvourozměrné polymery s laditelnými vlastnostmi (záznam na YouTube) září 2019
Michl Josef Molekulová stavebnice září 2003
Michl Josef Umělé molekulární přístroje a další novinky z chemie hmoty neživé (PDF, 2 MB) květen 2008
Michl Josef Od náhodného objevu k užitečným výsledkům červen 2007
Mikolov Tomáš Krásné společenské stroje: umělá inteligence a algoritmická teorie her - diskuse (záznam na YouTube) říjen 2021
Mlčoch Lubomír K nové ekonomii rodiny (PDF, 77 kB) listopad 2012
Mlynář Jan Energy production after 2050: cautious optimism (PPT, 20 MB) květen 2012
Moczo Peter Najväčší problém slovenskej vedy květen 2019
Možný Ivo Populační vývoj a společenská změna květen 2004
Münich Daniel Hodnocení vědy v Česku: nekonečná odysea (záznam na YouTube), anotace (DOC, 13 kB) leden 2019
Musil Jiří Kam směřuje Evropa květen 2006
Musil Jiří Otázky současné sociologie září 1997
Musil Jiří Stav a perspektivy sociálních věd květen 1996
Musil Jiří
Hampl Martin
Jsou populační růst a urbanizace problémy lidstva? květen 1998
Nachtigall Petr Operando modelování chemické reaktivity (záznam na YouTube) únor 2022
Nečas Oldřich Molekulové motory leden 1995
Nečas Oldřich Kognitivita živých systémů květen 1999
Nečas Oldřich Biologie buněčného stresu březen 2001
Němeček Jan Protinacistický zahraniční odboj: obnovení československého státu v exilu (záznam na YouTube)  listopad 2020
Němeček Jan Hořký epilog Mnichova 1938 (DOC, 24 kB) květen 2018
Nešetřil Jaroslav Trojúhelník vs. čtyřúhelník duben 2009
Nešpor Zdeněk R. Současné náboženské konflikty (záznam na YouTube) listopad 2021
Niederle Jiří Význam mezinárodní spolupráce pro vědu 21. století květen 1999
Novotný Vojtěch Ekologie tropických lesů a jejich obyvatel (PDF, 6 MB) únor 2009
Otyepka Michal Pestrá chemie plochého světa (PDF, 41 MB) listopad 2017
Pačes Václav Současnost a budoucnost genomových projektů květen 1998
Pačes Václav Novější názory na původ života na Zemi říjen 1994
Pačes Václav Genomika - krok do 21. století březen 1999
Pačes Václav Struktura a evoluce lidského genomu: Co nás činí lidmi? (záznam na YouTube) květen 2019
Palouš Jan Vznik hvězd v galaxiích leden 2011
Palouš Jan Vznik hvězd a vývoj galaxií (PDF, 4,2 MB) květen 2009
Pánek Jaroslav Bílá hora: naděje, pád a odpovědnost politiků (záznam na YouTube) květen 2020
Pánek Jaroslav Potřebují naše humanitní vědy zahraniční pracoviště? březen 2015
Pánek Jaroslav Mezi konfederací svéprávných zemí a absolutistickou monarchií. Vývojové alternativy střední Evropy v 17. století červen 2014
Pavel Petr Bezpečnost a sounáležitost v post-krizové době (záznam na YouTube) červen 2020
Perek Luboš Astronomie a astronautika na modré planetě květen 1999
Perek Luboš 50 let ve vesmíru, aneb spolupráce astronomie s mezinárodním právem (PDF, 501 kB) duben 2007
Perek Luboš 50 let ve vesmíru… (text) (PDF, 206 kB) duben 2007
Perek Luboš Pravidla "silničního" provozu v kosmu (PDF, 2,5 MB) květen 2009
Pešek Jiří Evropská vyhnání a vysídlení 20. století a velmoci květen 2014
Pešek Jiří Vznik a charakter I. československé republiky (DOC, 30 kB) květen 2018
Pešek Jiří Mezinárodní kontext listopadové revoluce 1989 (záznam na YouTube) listopad 2019
Petr Jaroslav diskuse: Etika vědecké práce (Olga Lomová, Jaroslav Petr, Petr Slavíček, Marek Vácha) - záznam na YouTube září 2020
Petráň Josef Historie českých učených společností květen 1995
Petráň Josef
Válka Josef
Fenomen baroka a barokní Čechy květen 2001
Petráň M. Mikroskop s dvojitým řádkováním
(PDF, 2 MB)
duben 2014
Petrusek Miloslav Reflexe globalizačních procesů v sociálních vědách květen 1999
Petříček Miroslav Humanitní vědy dnes únor 2011
Pirk Jan Pokusy lékařů na sobě a pokrok medicíny (PPT, 6,3 MB) březen 2016
Plavec Mirek Od vesmíru hvězd k vesmíru galaxií září 1995
Plešek Jaromír Země, lidé, energie květen 1996
Plešek Jaromír
Höschl Cyril
Země, lidé, energie (Výhledy - fakta, iluze) říjen 1995
Pokorná Magdalena Mezi obrazy. Božena Němcová (1820-1862) v době státem řízené modernizace (v 50. letech 19. století) (záznam na YouTube) květen 2020
Pokorná Magdalena Dějiny učených společností na území ČR listopad 2002
Pokorný Petr Od imperativu právního řádu k povaze věd a jejich skryté jednotě listopad 2006
Pokorný Petr Biblická archeologie a údajný Ježíšův hrob duben 2008
Polívka Tomáš Co všechno se může stát za biliontinu sekundy (záznam na YouTube) únor 2022
Popovič Mikuláš Dopad existence Československa na kulturní a vědecký vývoj střední Evropy květen 2003
Prach Karel Vliv změn klimatu na šíření rostlin a vegetaci (PDF, 33 kB) květen 2011
Prášil Ondřej

Pěstování a využití řas a sinic (záznam na YouTube)

březen 2021
Procházka Karel Samoorganizující polymerní systémy prosinec 2004
Prudký Martin Tzv. svaté války podle Bible, koreferát k přednášce Z. R. Nešpora (záznam na YouTube) listopad 2021
Přibáň Jiří Občanské svobody a výjimečný stav: ústavní texty a kulturní kontexty (záznam na YouTube) duben 2022
Přibáň Jiří Ústavnost: ideály, normy a konvence (záznam na YouTube) květen 2020
Pultr Aleš Problém čtyř barev leden 2006
Ráb Petr Hodnotíme vědu profesionálně? (PDF, 115 kB) listopad 2008
Raška Ivan Buněčné jádro - pořádek v nepořádku listopad 2001
Raška Karel Americké lékařské fakulty ve třetím tisíciletí: Akademie nebo byznys? květen 2004
Raška Karel Infection, Science, and Politics: Thirty Years of HIV Infection in the United States květen 2013
Rees Martin Science, Ethics and Future květen 2015
Roithová Jana Spektroskopie izolovaných iontů březen 2014
Royt Jan Václav IV. jako donátor a výtvarné umění jeho doby v evropském kontextu (záznam na YouTube) duben 2020
Růžička Aleš Chemie komplexů nepřechodných kovů: od renesance k revoluci (PPT, 35 MB) březen 2014
Říčan Pavel Krutost jako náboženský fenomén květen 2002
Říhová Blanka Nové směry v imunologii únor 1999
Říhová Blanka Z laboratoře k pacientovi: vývoj léků v Česku a ve světě + koronavirus COVID-19 - přednáška a panelová diskuse: Blanka Říhová, Zdeněk Hostomský, Jan Konvalinka, Pavel Šebek (anotace - PDF; záznam na YouTube) únor 2020
Sekanina Zdeněk Fyzika kometárních jader červen 1997
Sekanina Zdeněk Země jako kosmický terč duben 2000
Sequeira Adélia Cardiovascular mathematics with applications to some clinical studies (záznam na YouTube) červen 2021
Schmid Martin Krásné společenské stroje: umělá inteligence a algoritmická teorie her - diskuse (záznam na YouTube) říjen 2021
Schreiber Vratislav Věda v české společnosti a v kultuře květen 1997
Schreiber Vratislav Příběh neuroendokrinologie květen 2003
Schröder Detlef Atomistic models of megaton processes (PDF, 1 MB) říjen 2010
Skamene Emil Tuberkulóza a astma – setkání na křižovatce genetiky a civilizace (PDF, 2,1 MB) květen 2005
Sklenář Vladimír Nepředvídatelné dědictví Fouriera, aneb mag(net)ické čáry (problémy magnetické nukleární rezonance) prosinec 2001
Slavíček Petr Co dalo světlo chemii: 200 let (a něco navíc) fotochemie říjen 2016
Slavíček Petr diskuse: Etika vědecké práce (Olga Lomová, Jaroslav Petr, Petr Slavíček, Marek Vácha) - záznam na YouTube září 2020
Smetánka Zdeněk Kognitivní archeologie prosinec 1996
Smítal Jaroslav Chaos jako matematický jev únor 1998
Sommer Petr Benediktini, evropská kultura a český středověk květen 2016
Spurný Pavel
Ceplecha Zdeněk
Bolidy a meteority. Příbram a jeho mladší dvojče leden 2003
Stárka Luboslav Estrogeny v nás a mimo nás leden 1998
Stich Alexander Rosův Thesaurus Linguae Bohemicae Opus Admirandum červen 2002
Stich Alexander Stav a výhledy české lingvoliterární barokistiky říjen 1999
Stich Alexander
Čermák František
Český jazyk - tradice a výhledy v éře globalizace květen 2000
Stock Günter Academies in the 21st Century - Challenges and Opportunities březen 2012
Strnad Miroslav Protinádorové látky odvozené od rostlinných hormonů cytokininů (PDF, 2,4 MB) září 2008
Stříž Ilja  Nové perspektivy orgánových transplantací květen 2017
Stuchlík Aleš Náš vnitřní smysl pro orientaci v prostoru: GPS v mozku? říjen 2015
Sůva Lubomír „Snad je to chyba, že jsem to sprosté děťátko trochu fábory a kvítím vyšňořila.“ Božena Němcová a pohádky bratří Grimmů (záznam na YouTube) květen 2020
Svoboda Jan Biologie a její vztah k hraničním oborům květen 1999
Svobodný Petr Carl Ferdinand Cori a Gerty Theresa Coriová – pražští rodáci, nositelé Nobelovy ceny (záznam na YouTube) říjen 2020
Syková Eva Kmenové buňky a regenerativní medicína včera, dnes a zítra březen 2013
Šebek Pavel Z laboratoře k pacientovi: vývoj léků v Česku a ve světě + koronavirus COVID-19 - přednáška a panelová diskuse: Blanka Říhová, Zdeněk Hostomský, Jan Konvalinka, Pavel Šebek (anotace - PDF; záznam na YouTube) únor 2020
Šetlík Ivan Zrození a vývoj fotosyntézy duben 1999
Šlapeta Vladimír Prvorepubliková nostalgie (architektura) duben 1997
Šlapeta Vladimír Co dala česká architektura světu květen 2001
Šmahel František Moc a násilí v nenapravitelném světě Petra Chelčického květen 2002
Šmahel František Organizace a struktura vědeckých institucí v ČR květen 2003
Šmahel František Modi videndi et legendi: četba a vnímání výtvarných děl ve středověku prosinec 1995
Šmahel František Poslední Vánoce Karla IV. ve Francii prosinec 2005
Španěl P. Analýza stopových látek v lidském dechu pro diagnostiku chorob červen 2010
Špirko Vladimír Molekuly v mezihvězdném prostoru leden 2004
Šponer Jiří Biomolekulární stroje, výzva pro moderní chemii a fyziku (PDF, 7,7 MB) květen 2008
Šroubek Zdeněk Emise atomárních částic z povrchu pevných látek duben 1995
Štěpán Jan Osteoporóza - kostní onemocnění průmyslově rozvinuté společnosti duben 1996
Štěpánek František Chemie na dálkové ovládání (záznam na YouTube) únor 2022
Štěpnička Petr Chemie na pomezí: vznik a rozvoj organoprvkové chemie září 2015
Štulík Karel Identifikace a kvatifikace stavebních kamenů živého a neživého světa – co umíme lépe a co hůře (PDF, 3 MB) duben 2002
Štulík Karel
Kratochvíl Pavel
Akademici a školáci: moderovaná diskuse (PDF, 117 kB) leden 2007
Švestka Zdeněk Slunce v rentgenovém záření červen 1996
Tangermann Stefan Opportunities and Risks of a Transatlantic Trade and Investment. Partnership: Will Food and Agriculture be a Stumbling Bloc? (PPT, 1 MB) duben 2015
Tlaskalová Helena Imunita na sliznicích listopad 2000
Tlaskalová-Hogenová Helena Naše soužití s mikroby březen 2005
Tlaskalová Helena Zdraví, nemoc a náš mikrobiom květen 2017
Trlifaj Jan Lesk a bída teorie reprezentací (PDF, 3 MB) říjen 2017
Trněný Marek Lymfomy – Úspěšný příběh a jak dál? (záznam na YouTube) březen 2022
Trnka Miroslav Dopady změn klimatu na zemědělství (PDF, 36 kB) květen 2011
Uhde Milan Úloha vědce ve společnosti září 1994
Ulbrich Karel Cílená léčba nádorových onemocnění - fikce, nebo naděje? (PDF, 8,7 MB) únor 2012
Ulbrich Karel Možnosti syntetických polymerů při vývoji léčiv pro cílenou terapii září 2002
Urfus Valentin Právo, zákony a právní vědomí březen 1994
Vácha Marek diskuse: Etika vědecké práce (Olga Lomová, Jaroslav Petr, Petr Slavíček, Marek Vácha) - záznam na YouTube září 2020
Válka Josef
Petráň Josef
Fenomen baroka a barokní Čechy květen 2001
Velický Bedřich Věda, vědci, globalizace květen 2000
Velický Bedřich Mořeplavci, hvězdáři a hodináři listopad 2003
Verner Miroslav Nejnovější objevy českých egyptologů v Abúsíru květen 2001
Vilček Ján Základný výskum – luxus alebo nevyhnutnosť? květen 2014
Vlnas Vít Portréty T. G. Masaryka v rámci oficiálního umění I. republiky (DOC, 12 kB) květen 2018
Vojtěšek Boris "Strážce genomu" – protein zvaný p53 (PDF, 5,8 MB) červen 2008
Volavka Jan Neurobiologie agrese květen 2002
Vondrák Jan Krásné společenské stroje: umělá inteligence a algoritmická teorie her - diskuse (záznam na YouTube) říjen 2021
Vonka Vladimír K problému kauzality v medicíně listopad 1995
Vonka Vladimír Naděje a rizika molekulární medicíny květen 1998
Vonka Vladimír Základy genové terapie květen 2004
Vorel Petr Stříbro a jeho význam v evropské velmocenské politice raného novověku září 2011
Vorel Petr Český velmocenský komplex pozdního středověku květen 2014
Vorel Petr Papež a císař: Tažení papežského vojska do Německa v roce 1546 leden 2017
Vorel Petr Český vládní bankrot 1615 (záznam na YouTube) březen 2019
Vyskot Boris EPIGENETIKA: rehabilitace kacířství? (PDF, 6,2 MB) březen 2008
Wagner Vladimír Současnost a budoucí možnosti světové a české energetiky (PDF, 3,6 MB) březen 2018
Widimský Petr Angioplastika v léčbě infarktu myokardu (PPT, 26 MB) říjen 2012
Wiedermann Jiří Budoucnost počítačů a hranice jejich možností prosinec 2003
Wiedermann Jiří Proč nám nefunguje věda tak, jak bychom si přáli (PDF, 562 kB) květen 2005
Wiedermann Jiří O síle matematického objevu: hold A. M. Turingovi ke stému výročí narození (PDF, 3 MB) leden 2013
Wittlich Petr České umění a evropská integrace (PDF, 93 kB) květen 2006
Zahradník Jiří Seismologie – fyzikální bádání, společenský přínos a očekávání - záznam na YouTube leden 2021
Zahradník Rudolf Chemie 19., 20. a 21. století: historie, současnost a výhled květen 1994
Zahradník Rudolf Věda a společnost na konci 20. století květen 1996
Zahradník Rudolf Česká chemie: úspěchy květen 2001
Zahradník Rudolf Stav českého školství především vysokého leden 2002
Zahradník Rudolf Stav českého školství především vysokého únor 2002
Závada Jan Nádorová virologie březen 1997
Zbořil Radek Nanotechnologie – svět malých rozměrů a velkých možností (PPT, 26 MB) září 2012
Zdeborová Lenka Krásné společenské stroje: umělá inteligence a algoritmická teorie her - diskuse (záznam na YouTube) říjen 2021
Zima Tomáš Metabolizmus alkoholu a jeho vliv na člověka (PPT, 2,8 MB) březen 2010
Ženíšek Alexander Samozřejmosti nebo paradoxy? leden 2000
Ženíšek Alexander O nultém Einsteinově axiomu duben 2001
Ženíšek Alexander Volný a vázaný český verš v boji za světový mír (PDF, 113 kB) červen 2004

 

Novinky

23.11.23

Ředitelé středních škol mohou nominovat své studenty na ceny Učené společnosti

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny pro středoškolské studenty za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Návrhy mohou podávat členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže ČR.

15.11.23

Cena za komunikaci změny klimatu pro Klimatým AMO

Osmnáctičlenný expertní Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)  se 15. listopadu 2023 stal v pořadí pátým laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu v Česku, kterou zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.

13.11.23

Učená společnost se připojuje k výzvě odsuzující antisemitismus

Prof. David Jan Novotný z FSV UK a dr. Věra Tydlitátová z FF ZČU zformulovali výzvu kolegům, v níž varují před narůstajícím antisemitismem a prosí kompetentní instituce, aby předsudečné nenávisti čelily všemi zákonnými prostředky. Rada Učené společnosti se k této výzvě připojuje.