Calendar

No events are planned

Němeček Jan

doc. PhDr., DrSc.
Born 30 May, 1963 Pardubice

 • Political history of the 20th century
 • Member of Learned Society since 2018

Educational and professional preparation

 • 1978–1982 – Gymnasium in Pardubice
 • 1982–1987 – Faculty of Arts, Charles University Prague, field of education: Czech language and History
 • 1991 – state rigorous examination (PhDr.) at Faculty of Arts, Charles University Prague
 • 1999 – defence of dissertation work (title – CSc.) at Institute of History CAS
 • 2001 – defence of doctor dissertation work (title – DrSc.) at Institute of History CAS
 • 2009 – defence of inaugural dissertation (title - doc.) at Faculty of Arts, Charles University Prague

Employment and academic positions

 • 1987–1989 – East Bohemian Museum of Pardubice
 • 1989–1990 – study stay at the Historical Institute of the Czechoslovak Academy of Sciences in Prague
 • 1990–1995 – specialist at the Historical Institute of the Army of the Czech Republic in Prague
 • from 1995 – specialist (since 1999 scientific) of the Institute of History of the Academy of Sciences of the Czech Republic
 • from 2005 – Deputy Director of the Historical Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Membership in selected domestic scientific bodies

 • Supervisor of PhD Programme Modern European History at Faculty of Humanities of Charles University
 • Member of Commission for defences of doctoral thesis in historical sciences, Institute of History of Slovak Academy of Sciences
 • Chairman of Board of the Institute of History CAS
 • Chairman of Czech-Russian Commission of historians and archivists
 • Member of Czecho-Slovak Commission of historians
 • Member of the British-Czech Forum of Historians
 • Member of the Coordination committee for ranging workers to the highest qualifying degree CAS
 • Member of the Czech National Committee of Historians
 • Member of Commission for defences of doctoral thesis CAS
 • Member of 6 editorial boards

Membership and positions in selected international organizations and societies

 • member of Central European Commission, Polish Academy of Learning in Cracow
 • member of Commission on the Contemporary History of Slavs of the International Committee of Slavists
 • member of Comenius Academic Club New York

Notable awards

 • 2003 – W. Felczak and H. Wereszycki Award, Uniwersytet Jagielloński and Polske Towarzystwo Historyczne – Oddział Kraków
 • 2004 – Award of the CAS for exceptional scientific result, Czech Academy of Sciences
 • 2012 – Charles University Rector’s Award for the best scientific work for 2012

Selected publications

 • NĚMEČEK, Jan, KUKLÍK, Jan, Frontiers, Minorities, Transfers, Expulsions. British diplomacy towards Czechoslovakia and Poland during WWII, Prague: Faculty of Law, Institute of History 2015
 • NĚMEČEK Jan, ŠŤOVÍČEK Ivan, NOVÁČKOVÁ Helena, KUKLÍK Jan, BÍLEK Jan, Zápisy ze schůzí československé vlády v Londýně 1940-1945, sv. I - V, Praha: Historický ústav AV ČR, Právnická fakulta UK a Masarykův ústav a Archiv AV ČR 2008-2015
 • NĚMEČEK, Jan, NĚMEČKOVÁ DANIELA, Prototyp zrady. Životní příběh Augustina Přeučila, Praha: Epocha 2015
 • NĚMEČEK Jan, KUKLÍK Jan, Od národního státu ke státu národností? Národnostní statut a snahy o řešení menšinové otázky v Československu v roce 1938, Praha: Karolinum 2013
 • KUKLÍK Jan, NĚMEČEK Jan, ŠEBEK Jaroslav, Dlouhé stíny Mnichova. Mnichovská dohoda očima signatářů a její dopady na Československo, Praha: Auditorium 2011
 • NĚMEČEK Jan, KUKLÍK Jan, Osvobozené Československo očima britské diplomacie. Zprávy britské ambasády z Prahy v roce 1945, Praha: Karolinum 2010
 • NĚMEČEK Jan, Soumrak a úsvit československé diplomacie. 15. březen 1939 a československé zastupitelské úřady, Praha: Academia 2008
 • NĚMEČEK Jan, KUKLÍK Jan, Proti Benešovi! Česká a slovenská protibenešovská opozice v Londýně 1939–1945, Praha: Karolinum 2004
 • NĚMEČEK Jan, Od spojenectví k roztržce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939–1945, Praha: Academia 2003
 • NĚMEČEK Jan, Mašínové. Zpráva o dvou generacích, Praha: TORST 1998

Web site

Back to the list of articles

News

20.05.19

XXV. General Assembly of the Learned Society of the Czech Republic

The ceremonial part of the XXV. General Assembly of the Learned Society, at which the Medals of the Learned Society of the Czech Republic Societas Scientarium Bohemica Ad Laudem et Honorem and the awards of the Learned Society of the Czech Republic in the “Young Scientist” and “Grammar School Student” categories were presented, took place on Monday 20 May 2019 in the Great Hall of the Carolinum.

19.05.19

Bolzano lecture by prof. Kip S. Thorne

American physicist Kip S. Thorne, recipient of the Nobel Prize for 2017 for detection of gravitational waves, visited Prague at the invitation of he Learned Society. He held a series of “Bolzano lectures” and a lecture titled “Creating Gravitational-Wave Astronomy” for the Learned Society on 15 May 2019 in the Blue Auditorium of the Carolinum. The lecture was held with the support of the Karel Janeček Foundation and was received very enthusiastically.

07.05.19

XXV. General Assembly

The Czech Learned Society is holding its XXV. General Assembly on 20 and 21 May 2019. The Learned Society’s awards in the “Young Scientist” and “Grammar School Student” categories, Teaching Awards for pedagogic workers who promote interest in science and research at grammar schools and the Learned Society’s medals for meritorious contributions to the advance of science will be presented during a ceremony on 20 May at the Karolinum. Lectures by renowned scientists will also be presented. The second day will be reserved for the working part of the meeting, in the building of the Academy of Sciences of the Czech Republic.