• Jste zde
  • Úvodní stránka

Úvodní stránka

Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území.

Jejím hlavním cílem je podpora svobodného pěstování vědy a šíření vědeckých poznatků.

Česká věda přišla v roce 1952 o svou svobodně zvolenou vědeckou reprezentaci, jak ji představovali členové Královské české společnosti nauk (založené na sklonku 18. století) či členové České akademie věd a umění (založené v roce 1890). Řada z nich sice přešla mezi akademiky či členy-korespondenty nově vzniklé Československé akademie věd, to však bylo grémium s výrazně politickým zadáním, které zaniklo po roce 1989. Snaha předních českých vědců v čele s Prof. Otto Wichterlem vedla v r. 1994 k založení Učené společnosti jako nové organizace, reprezentující českou vědu a navazující na její nejlepší tradice. 

Aktuálně

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

13.09.2023

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

06.09.2023

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

Konference středoškolských učitelů matematiky

31.08.2023

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.

Jan Květ devadesátiletý

26.08.2023

Významného životního jubilea se v sobotu 26. srpna 2023 dožívá botanik, rostlinný fyziolog, přední odborník na ekologii mokřadů a na produkční ekologii, člen Učené společnosti ČR, ctěný a milovaný kolega RNDr. Jan Květ, CSc., dr. h. c., řečený Hony.

Odešel historik a archeolog prof. Petr Sommer

15.08.2023

V sobotu 12. srpna 2023 ve věku 73 let zemřel člen Učené společnosti, historik středověku a archeolog prof. PhDr. Petr Sommer, DSc.

Financování vědy v ČR: Rada Učené společnosti vyjadřuje podporu stanoviskům AV ČR

22.06.2023

Rada Učené společnosti České republiky vyjadřuje podporu stanoviskům AV ČR k přípravě rozpočtu na vědu a k úpravě pravidel pro spolufinancování evropských strukturálních a investičních fondů.

Prohlášení Rady Učené společnosti k ratifikaci Istanbulské úmluvy

17.06.2023

Předseda a členové Rady Učené společnosti České republiky se připojují k hlasům, které podporují kroky vedoucí k ratifikaci Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí (tzv. Istanbulské úmluvy, PDF). Činí tak z přesvědčení, že práva žen na bezpečí, ochranu i rovnost je třeba na všech úrovních ctít, podporovat i posilovat.

Novinky můžete odebírat přes RSS.

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.