Kalendář akcí

17.09.2019

Plenární zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje II. sekce věd chemických

20. – 22.09.2019

Odborná exkurze

15.10.2019

Plenární zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje III. sekce věd biologicko-medicínskýchPřednáška: E. Bártová: „Epigenetika a opravy DNA“

Nadační fond

Homola Jiří

Prof., Ing., CSc., DSc.
narozen 4. ledna 1965 v Novém Městě na Moravě

  • biofotonika
  • členem Učené společnosti od roku 2015

Studia a profesionální příprava

  • 1988, Ing., fyzikální inženýrství, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT, Praha
  • 1993, CSc., elektronika a vakuová technika, Akademie věd České republiky, Praha
  • 2009, DSc., elektrotechnika, elektronika a fotonika, Akademie věd České republiky, Praha
  • 2009, Doc., fyzika - kvantová optika a optoelektronika, Univerzita Karlova v Praze
  • 2014, Prof., fyzika - kvantová optika a optoelektronika, Univerzita Karlova v Praze

Zaměstnání

  • 1993 – 2003, vědecký pracovník, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Praha
  • 1997 – 1999, Research Associate, University of Washington, Seattle, USA
  • 1999 – 2001, Research Assistant Professor, University of Washington, Seattle, USA
  • 2001 – 2002, Research Associate Professor,University of Washington, Seattle, USA
  • 2003 – 2009, Affiliate Associate Professor, University of Washington, Seattle, USA
  • 2002 – 2012, vedoucí Oddělení optických senzorů, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Praha
  • 2002 – 2012, vedoucí Sekce fotoniky, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Praha
  • 2009 – nyní, Affiliate Professor, University of Washington, Seattle, USA
  • 2012 – nyní, ředitel, Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Praha

Členství a funkce v domácích vědeckých orgánech

  • 2010 – 2014, člen Odborné komise pro vědy neživé přírody a inženýrství RVVI
  • 2011 – 2014, člen Komise pro obhajoby doktorských (DSc.) disertací pro obor Elektrotechnika, elektronika a fotonika
  • 2012 – nyní, člen Dozorčí rady Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i., Praha
  • 2007 – nyní, předseda Rady Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Praha

Členství a funkce v mezinárodních organizacích a společnostech

  • 2002 – nyní, Senior Member of IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers
  • 2004 – 2007, člen redakční rady Biosensors and Bioelectronics (Elsevier)
  • 2006 – 2010, člen NATO Chemistry/Biology/Physics (CBP) Advisory Panel
  • 2007 – 2015, člen redakční rady Journal of Sensors (Hindawi)
  • 2004 – nyní, člen redakční rady Sensors and Actuators B (Elsevier)
  • 2011 – nyní, člen mezinárodního poradního výboru Analytical and Bioanalytical Chemistry (Springer)

Význačná ocenění

  • 2003, Prémie Otto Wichterleho, Akademie věd České republiky
  • 2006, Roche Prize for Sensor Technology, Tuebingen, Německo
  • 2009, Česká hlava v kategorii Invence, ČR
  • 2011, Praemium Academiae, Akademie věd České republiky
  • 2012, Fellow of SPIE, SPIE - The International Society for Optical Engineering, USA
  • 2014, Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích

Výběr z publikací

  • J. Homola (editor): Surface Plasmon Resonance Based Sensors, Springer, 2006.
  • J. Homola: Surface plasmon resonance sensors for detection of chemical and biological species, Chemical Reviews, 108, 462-493 (2008).
  • M. Piliarik; J. Homola: Surface plasmon resonance (SPR) sensors: approaching their limits?, Optics Express, 17, 16505-16517 (2009).
  • M. Piliarik; M. Vala; I. Tichý; J. Homola: Compact and low-cost biosensor based on novel approach to spectroscopy of surface plasmons, Biosensors & Bioelectronics, 24 3430–3435 (2009).
  • H. Šípová, S. Zhang, A. M. Dudley, D. Galas, K. Wang, J. Homola: Surface plasmon resonance biosensor for rapid label-free detection of microRNA at subfemtomole level, Analytical Chemistry, 82, 10110–10115 (2010).
  • H. Šípová, D. Vrba, J. Homola: Analytical value of detecting an individual molecular binding event: the case of the SPR biosensor, Analytical Chemistry, 84, 30-33 (2012).
  • T. Špringer, M. Bocková, J. Homola: Label-free biosensing in complex media: a referencing approach, Analytical Chemistry, 85, 5637–5640 (2013).
  • H. Šípová, T. Špringer, D. Rejman, O. Šimák, M. Petrová, P. Novák, Š. Rosenbergová, O. Páv, R. Liboska, I. Barvík, J. Štěpánek, I. Rosenberg, J. Homola: 5’-O-Methylphosphonate nucleic acids (MEPNA) – new modified DNAs that increase the E. coli RNase H cleavage rate of hybrid duplexes, Nucleic Acids Research, 42, 5378–5389 (2014).
  • T. Špringer, M. L. Ermini, B. Špačková, J. Jabloňků, J. Homola: Enhancing Sensitivity of SPR biosensors by functionalized gold nanoparticles – size matters, Analytical Chemistry, 86, 10350−10356 (2014).
  • N. S. Lynn, J. Homola: Biosensor enhancement using grooved micromixers: part I, numerical studies, Analytical Chemistry, 87, 5516–5523 (2015).

Internetová stránka: http://www.ufe.cz/cs/jiri-homola

Zpět na seznam článků

Novinky

07.07.19

Úmrtí člena Učené společnosti prof. Josefa Kouteckého

5. 7. 2019 zemřel ve věku 88 let zakládající člen Učené společnosti prof. Josef Koutecký, významný lékař, zakladatel oboru dětské onkologie u nás. Obor založil v roce 1964, samostatné oddělení dětské onkologie pak vzniklo v roce 1978 v pražské Fakultní nemocnici v Motole.

25.06.19

Úmrtí člena Učené společnosti doc. PhDr. Slavomila Vencla, DrSc.

23. června 2019 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 82 let člen Učené společnosti doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc., český archeolog. Jeho původní specializací byl neolit a eneolit, především kamenná industrie těchto období, posléze však se věnoval období paleolitu a mezolitu.

25.06.19

Úmrtí Ing. Jana Pardona, CSc.

15. června 2019 zemřel po těžké nemoci ve věku 80 let Ing. Jan Pardon, CSc., podnikatel, který po mnoho let zařizoval sponzorské dary firmy PRO.MED.CS. Praha, a.s. pro Učenou společnost. Čest jeho památce.