Nešpor Zdeněk R.

prof. PhDr., Ph.D.
narozen r. 1976

 • Obor, specializace: sociologie, moderní historie
 • Členem Učené společnosti od r. 2022

 Studia a profesionální příprava

 • 2001, Mgr. obecná antropologie, Fakulta humanitních studií UK
 • 2002, Mgr. religionistika, Filozofická fakulta UK
 • 2005, Ph.D. historie, Filozofická fakulta UK
 • 2006, PhDr. historie, Filozofická fakulta UK
 • 2009, doc. kulturní a sociální antropologie, Fakulta humanitních studií UK
 • 2017, prof. kulturní a sociální antropologie, Univerzita Karlova

 Zaměstnání

 • 2001–dosud Fakulta humanitních studií UK, dnes profesor a vedoucí Katedry historických věd
 • 2002–dosud Sociologický ústav AV ČR, dnes vedoucí vědecký pracovník a vedoucí oddělení ekonomických a náboženských studií
 • 2003–2005 Filozofická fakulta UK, vědecký pracovník
 • 2006 École des hautes études en sciences sociales, Paříž, hostující docent
 • 2007 University od California, Santa Barbara, hostující profesor 

Členství a funkce v domácích vědeckých orgánech

 • Grantová agentura ČR – předseda hodnotících panelů P401 Filosofie, teologie a religionistika a 405 Historie a archeologie, člen oborové rady společenských věd
 • Grantová agentura UK – předseda oborové skupiny Historie a etnologie
 • Sociologický ústav AV ČR – člen rady pracoviště
 • Etnologický ústav AV ČR – člen rady pracoviště
 • Lidé města – šéfredaktor
 • Český lid – člen redakční rady
 • Význačná ocenění
 • 2003 Hlávkova nadace – Hlávkova cena
 • 2006 Akademie věd ČR – Prémie O. Wichterleho
 • 2010 Akademie věd ČR – Cena AV pro mladé vědecké pracovníky

Výběr z publikací

 • Z. R. Nešpor. 2006. Náboženství na prahu nové doby. Česká lidová zbožnost 18. a 19. století. Ústí nad Labem: Albis international.
 • Z. R. Nešpor. 2006. Děkuji za bolest… Náboženské prvky v české folkové hudbě 60.–80. let. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK).
 • Z. R. Nešpor. 2008. Ne/náboženské naděje intelektuálů. Vývoj české sociologie náboženství v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu. Praha: Scriptorium.
 • Z. R. Nešpor. 2010. Příliš slábi ve víře. Česká ne/religiozita v evropském kontextu. Praha: Kalich.
 • Z. R. Nešpor a kol. 2010. Náboženství v 19. století. Nejcírkevnější století, nebo období zrodu českého ateismu? Praha: Scriptorium.
 • Z. R. Nešpor. 2011. Republika sociologů. Zlatá éra české sociologie v meziválečném období a krátce po druhé světové válce. Praha: Scriptorium.
 • Z. R. Nešpor a kol. 2014. Dějiny české sociologie. Praha: Academia.
 • Z. R. Nešpor – Z. Vojtíšek. 2015. Encyklopedie menších křesťanských církví v České republice. Praha: Karolinum.
 • Z. R. Nešpor. 2019. Česká a slovenská religiozita po rozpadu společného státu. Náboženství Dioskúrů. Praha: Karolinum.
 • Editor internetové Sociologické encyklopedie a Religionistické encyklopedie

Další informace

Zpět na seznam článků

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.