Prudký Martin

prof., Dr.
narozen 11. května 1960 v Brně

 • evangelická teologie, starozákonní biblistika
 • Členem Učené společnosti od r. 2022

Studia a profesionální příprava

 • 1979–1985: vysokoškolské studium – evangelická teologie, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze
 • 1982–1983: vysokoškolské studium – Faculteit der Godgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
 • 1988–1990: doktorské studium – starozákonní biblistika, Komenského evangelická bohoslovecká fakulta v Praze
 • 1992: doc. – obor Starý zákon, Univerzita Karlova v Praze
 • 2014: prof. – obor Evangelická teologie, Univerzita Karlova v Praze

Zaměstnání

 • 1985–1990: farář Českobratrské církve evangelické
 • 1988–1990: asistent biblické katedry Komenského evangelické bohoslovecké fakulty v Praze
 • 1990–1992: odborný asistent Katedry Starého zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1992–2014: docent pro obor Starý zákon a vedoucí katedry Starého zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
 • 1990–1996: proděkan pro studium Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 1999–2005: proděkan pro vědu a postgraduální studium Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2005–2010: děkan Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
 • 2010–2014: prorektor pro studijní záležitosti Univerzity Karlovy v Praze
 • 2014–dosud: profesor v oboru Evangelická teologie, vedoucí katedry Starého zákona na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Členství a funkce v domácích vědeckých orgánech

 • člen vědeckých rad Technické univerzity v Liberci (2005–2007), Univerzity Karlovy (2010–2018), Univerzity Palackého v Olomouci (2014–2018).
 • člen vědeckých rad Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (1990–), Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (2003–) a Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (2022–).

Členství a funkce v mezinárodních organizacích a společnostech

 • člen Society of Biblical Literature, Atlanta, USA.
 • člen European Association for Biblical Studies, Münster, Germany.

Význačná ocenění

 • 2020: Zlatá medaile Univerzity Karlovy za významné dílo v oboru Starého zákona a dlouholetou vědeckou a pedagogickou činnost na UK.

Výběr z publikací

 • Genesis I, 1,1-6,8: když na počátku Bůh řekl do tmy (Český ekumenický komentář ke Starému zákonu 1/I). Praha: Centrum biblických studií AV ČR a UK v Praze ve spolupráci s Českou biblickou společností. 2018. 393 s. ISBN 978-80-7545-047-0.
 • 'Shall not the Judge of all the Earth Do What is Just?' (Gen 18:25): God's Mighty Acts and Basic Moral Rules. In: BER, Viktor. Nomos and Violence: Dimensions in Bible and Theology. Berlin: LIT-Verlag, 2018, s. 43-52. ISBN 978-3-643-90997-8.
 • Zur topographischen Inszenierung der Jakob-Erzählungen: Ortsangaben als literarische Motive. Communio Viatorum 58/3, 2016, 292-314.
 • Called to Become a Blessing: The Story of Abraham's Vocation and Public Mission. International Journal of Public Theology 4, 2015, 397-411.
 • "Keeping Shabbat": Variability and Stability of a Prominent Identity-Marking Norm. In: DUŠEK, Jan – ROSKOVEC, Jan. The Process of Authority: The Dynamics in Transmission and Reception of Canonical Texts. Berlin – Boston: De Gruyter, 2016, s. 41-60. ISBN 978-3-11-037694-4.
 • Der Herr, "der Gott der Gnade", und Israel, Volk "von Gottes Gnaden", § 1. Das Alte Testament. In: KARFÍKOVÁ, Lenka. Gnadenlehre in Schrift und Patristik. Freiburg – Basel – Wien: Herder, 2016, Handbuch der Dogmengeschichte, Bd III. Faszikel 5a(1), s. 23-50. ISBN 978-3-451-00708-8.
 • Autorität der Religionsgeschichte – Polyphonie der Theologien? Response zu Friedhelm Hartenstein. In: MEYER-BLANCK, Michael. Säkularität und Autorität der Schrift. Leipzig: EVA, 2015, s. 66-73. ISBN 978-3-374-04172-5.
 • Abraham: The Blessed One among the Kings of the Nations. Observations on the Role of the Kings in Genesis 14. In: SLÁMA, Petr. A King like All the Nations? Kingdoms of Israel and Judah in the Bible and History. Münster / Wien / Zürich: LIT Verlag, 2015, Beiträge zum Verstehen der Bibel, Bd. 28, s. 103-118. ISBN 978-3-643-90674-8.
 • Theologie an der Prager Universität und in der Gesellchaft und Kirche Böhmens. In: SCHWÖBEL, Ch. – SCHRÖTER, Jens – ROSKOVEC, Jan (Hrsg.). Die Rolle der wissenschaftlichen Theologie in Universität, Gesellschaft und Kirche (Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Gesellschaft für Theologie 36). Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt, 2012. s. 9-14. ISBN 978-3-374-03032-3.
 • Zvláštní lid Boží – křesťané a židé. Brno: CDK, 2000. Moderní česká teologie. 134 s. ISBN 80-85959-57-7.

Další informace

Zpět na seznam článků

Novinky

23.11.23

Ředitelé středních škol mohou nominovat své studenty na ceny Učené společnosti

Učená společnost České republiky vypisuje soutěž o ceny pro středoškolské studenty za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých nebo humanitních oborech. Návrhy mohou podávat členové Učené společnosti, ředitelé středních škol a Sdružení na podporu talentované mládeže ČR.

15.11.23

Cena za komunikaci změny klimatu pro Klimatým AMO

Osmnáctičlenný expertní Klimatým Asociace pro mezinárodní otázky (AMO)  se 15. listopadu 2023 stal v pořadí pátým laureátem Ceny za komunikaci změny klimatu v Česku, kterou zastřešují Informační centrum OSN v Praze a Učená společnost České republiky.

13.11.23

Učená společnost se připojuje k výzvě odsuzující antisemitismus

Prof. David Jan Novotný z FSV UK a dr. Věra Tydlitátová z FF ZČU zformulovali výzvu kolegům, v níž varují před narůstajícím antisemitismem a prosí kompetentní instituce, aby předsudečné nenávisti čelily všemi zákonnými prostředky. Rada Učené společnosti se k této výzvě připojuje.