Roubíček Tomáš

prof. Ing., DrSc.
narozen 23. dubna 1956 v Praze

 • aplikovaná matematická analýza, matematické modelování v mechanice a fyzice spojitých prostředí, teorie optimalizace, numerická analýza
 • Členem Učené společnosti od r. 2022

Studia a profesionální příprava

 • 1980 – Ing., obor "Elektronické počítače", Fakulta elektrotechnická ČVUT
 • 1987 – CSc., obor "Technická kybernetika", Československá akademie věd
 • 1995 – DrSc. (fyzikálně-matematické vědy) v oboru "Matematická analýza"
 • 2000 – Doc., Univerzita Karlova, obor "Matematika - matematická analýza"
 • 2007 – profesor, obor "Matematika - matematická analýza"

Zaměstnání

 • 1981–1982 – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská, ČVUT, stáž
 • 1982–1985 – Středisko výpočetní techniky ČSAV, aspirantura
 • 1985– 2019 – Ústav teorie informace a automatizace ČSAV (později AV ČR)
 • 1991–1992 – Univ. Augsburg a Tech. Univ. Mnichov (Humboldtovo stipendium)
 • 1995–současnost – Matematický ústav, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
 • 2008–současnost – Ústav termomechaniky, Akademie věd ČR
 • 2011–2014 – Západočeská Univerzita Plzeň, Centrum nových technologií a materiálů

Souběžně podstatnější (v úhrnu 1/2 roku a delší) pobyty po r. 1992:  

 • Weierstrassův institut pro aplikovanou analýzu a stochastiku, Berlin (> 2 roky)
 • University Řím (Tor Vergata a Tre, > 1 rok)
 • Universita Vídeň (1 rok)
 • Technická Univerzita Mnichov (> 1/2 roku)
 • Univerzita Bonn (>1/2 roku)
 • Univerzita Sevilla (1/2 roku)
 • a dalších několik let na desítkách dalších univerzit zejména v Německu, Francii, Itálii, Potrugalsku, a USA

Členství a funkce v domácích vědeckých organizacích

 • Jednota českých matematiků a fyziků (od 1986)
 • Humboldt klub ČR

Členství a funkce v mezinárodních organizacích a redakčních radách

 • International Society for the Interaction of Mechanics and Mathematics (ISIMM ), člen od 2003 (v průběhu 2013-2016 ve výkonném výboru)
 • American Mathematical Society (AMS), člen v průběhu 1994-2011
 • Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM), člen v průběhu 1992-2005
 • Ediční rady mezinárodních časopisů:
  • GAMM - Mitteilungen, J.Wiley (od 2019)
  • M3AS (= Mathematical Models and Methods in the Applied Sciences), World Scientific (od 2016)
  • M2AS (= Mathematical Methods in the Applied Sciences), J.Wiley (od 2012)
  • ZAMM (= Zeitschrift für angewandte Mathematik und Mechanik), J.Wiley (od 2007)

Význačná ocenění

 • 1999 Cena ministra školství ČR

Výběr z publikací

 • M.Kružík, T.Roubíček: Mathematical Methods in Continuum Mechanics of Solids. Springer, Cham/Switzerland, 2019, pp.i-xiii, 1-617.
 • A.Mielke, T.Roubíček: Rate-Independent Systems - Theory and Application. Springer, New York, 2015, pp.i-xx, 1-660.
 • T.Roubíček: Nonlinear Partial Differential Equations with Applications. Birkhäuser, Basel, 2005, pp.i-xviii,1-405, 2. rozšířené vydání 2013, pp.i-xx, 1-476
 • T.Roubíček: Relaxation in Optimization Theory and Variational Calculus. Walter de Gruyter, Berlin, 1997, pp.i-xiv,1-474, 2. rozšířené vydání: 2020, pp.i-xix,1-582.

 a více než 150 článků v mezinárodních časopisech

Další informace

Publons, ScopusResearchGate, osobní stránka na MFF UK

Zpět na seznam článků

Novinky

13.09.23

Prohlášení České konference rektorů a Rady vysokých škol k financování veřejného vysokého školství ČR

Reprezentace vysokých škol apelují na nutnost navrácení výše veřejných výdajů na vysoké školství zpět na úroveň alespoň 0,62 % HDP, neboť aktuální podíl je v České republice nižší než v ostatních zemích OECD. Dlouhodobé podfinancování vysokých škol v současné době dosahuje 10 až 11 mld. Kč.

06.09.23

Pozvání k algebraické topologii – přednáška Petra Somberga

Srdečně zveme na přednášku doc. Petra Somberga z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V úterý 19. září v 16 h v budově Akademie věd ČR na Národní třídě v Praze + živě na YouTube.

31.08.23

Konference středoškolských učitelů matematiky

Společnost učitelů matematiky (SUMA), Jednota českých matematiků a fyziků a Katedra didaktiky matematiky MFF UK pořádají ve dnech 18. až 20. září 2023 Celostátní konferenci učitelů matematiky středních škol. Jedním z řečníků bude i Dag Hrubý, letošní laureát Ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.