Kalendář akcí

17.09.2019

Plenární zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje II. sekce věd chemických

20. – 22.09.2019

Odborná exkurze

15.10.2019

Plenární zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje III. sekce věd biologicko-medicínskýchPřednáška: E. Bártová: „Epigenetika a opravy DNA“

Nadační fond

Řádní členové Učené společnosti

Haslinger Jaroslav

prof., RNDr., DrSc.
* 1946
Obor, specializace: numerické metody, řešení variačních rovnic a nerovnic
Členem od: 2011

číst více...

Havlas Zdeněk

RNDr., DrSc.
* 1951
Obor, specializace: teoretická organická chemie, kvantová chemie
Členem od: 2003

číst více...

Havrdová Kubala Eva

prof. MUDr., CSc.
* 1955
Obor, specializace: neurologie
Členem od: 2018

Hlaváček Ivan

prof., PhDr., CSc.
* 1931
Obor, specializace: pomocné vědy historické
Členem od: 1996

číst více...

Hobza Pavel

prof., Ing., DrSc.
* 1946
Obor, specializace: fyzikální chemie
Členem od: 1996

číst více...

Hocek Michal

prof., Ing., CSc., DSc.
* 1969
Obor, specializace: bioorganická a mediciální chemie
Členem od: 2017

číst více...

Hof Martin

prof., Dr., DSc.
* 1962
Obor, specializace: spektroskopie, biofyzika
Členem od: 2011

číst více...

Homola Jiří

prof., Ing., CSc., DSc.
* 1965
Obor, specializace: biofotonika
Členem od: 2015

číst více...

Höschl Cyril

prof., MUDr., DrSc., FRC Psych.
* 1949
Obor, specializace: biologická psychiatrie, psychofarmakologie
Členem od: 1994 (zakládající člen)

číst více...

Humlíček Josef

prof., RNDr., CSc.
* 1947
Obor, specializace: fyzika kondenzovaných látek
Členem od: 2003

číst více...

Illnerová Helena

prof., RNDr., DrSc.
* 1937
Obor, specializace: fyziologie se zaměřením na chronobiologii
Členem od: 1994 (zakládající člen)

číst více...

Jirák Zdeněk

RNDr., CSc.
* 1945
Obor, specializace: magnetismus pevných látek, neutronová difrakce
Členem od: 2003

číst více...

Jungwirth Pavel

prof., Mgr., DSc.
* 1966
Obor, specializace: teoretická chemie
Členem od: 2009

číst více...

Jungwirth Tomáš

prof., PhD.
* 1967
Obor, specializace: fyzika pevných látek
Členem od: 2009

číst více...

Jurečková Jana

prof., RNDr., DrSc.
* 1940
Obor, specializace: matematická statistika a pravděpodobnost
Členem od: 2003

číst více...

Karfíková Lenka

prof., Dr. theol.
* 1963
Obor, specializace: filosofie, křesťanské myšlení pozdní antiky a středověku
Členem od: 2015

číst více...

Karlický Marian

prof. RNDr., DrSc.
* 1949
Obor, specializace: astrofyzika, sluneční erupce, sluneční radioastronomie
Členem od: 2018

číst více...

Klán Petr

prof., RNDr., Ph.D.
* 1963
Obor, specializace: fotochemie a fyzikální organická chemie
Členem od: 2017

číst více...

Klener Pavel

prof., MUDr., DrSc.
* 1937
Obor, specializace: klinická onkologie a hematologie
Členem od: 1997

číst více...

Komárek Jiří

prof., RNDr., DrSc.
* 1931
Obor, specializace: botanika a ekologie
Členem od: 2004

číst více...

Novinky

20.05.19

XXV. valné shromáždění Učené společnosti ČR

V pondělí 20. května 2019 proběhla ve Velké aule Karolina slavnostní část XXV. valného shromáždění Učené společnosti, na které byly předány Medaile Učené společnosti České republiky Societas Scientiarum Bohemica, Ad Laudem et Honorem a ceny Učené společnosti ČR v kategoriích „mladší vědecký pracovník“ a „středoškolský student.“ Dále byly uděleny ceny Učené společnosti ČR pro pedagogy.

19.05.19

Bolzanovská přednáška prof. Kipa S. Thorne

Na pozvání Učené společnosti navštívíl Prahu americký fyzik Kip S. Thorne, nositel Nobelovy ceny za rok 2017 za detekci gravitačních vln. Pro Učenou společnost pronesl 15. 5. 2019 v Modré posluchárně Karolina v sérii „Bolzanovských přednášek“ přednášku „Creating Gravitational-Wave Astronomy“. Přednáška se uskutečnila s podporou Nadace Karla Janečka a setkala se s velkým ohlasem.

05.05.19

Pozvánka na Bolzanovskou přednášku

Pozvánka na Bolzanovskou přednášku prof. Kipa S. Thorne 15. 5. 2019 a další přednášky 16. 5. a 17. 5. 2019.

Pozvánka (JPG, 761 kB)