Kalendář akcí

09.04.2019

Veřejná přednáška

Zajišťuje III. sekce biologicko-medicínských; doc. Jan Pokorný, CSc. (ENKI, o.p.s.): „Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu“

23.04.2019

Zasedání Učené společnosti

2. část: zajišťuje I. sekce věd matematicko-fyzikálních Přednáška: prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK): „Cesty“

20. – 21.05.2019

XXV. valné shromáždění

20. 5. Karolinum – celodenní, večer: Vila Lanna 21. 5. budova AV ČR, celodenní

Nadační fond

Řádní členové Učené společnosti

Haslinger Jaroslav

prof., RNDr., DrSc.
* 1946
Obor, specializace: numerické metody, řešení variačních rovnic a nerovnic
Členem od: 2011

číst více...

Havlas Zdeněk

RNDr., DrSc.
* 1951
Obor, specializace: teoretická organická chemie, kvantová chemie
Členem od: 2003

číst více...

Havrdová Kubala Eva

prof. MUDr., CSc.
* 1955
Obor, specializace: neurologie
Členem od: 2018

Hlaváček Ivan

prof., PhDr., CSc.
* 1931
Obor, specializace: pomocné vědy historické
Členem od: 1996

číst více...

Hobza Pavel

prof., Ing., DrSc.
* 1946
Obor, specializace: fyzikální chemie
Členem od: 1996

číst více...

Hocek Michal

prof., Ing., CSc., DSc.
* 1969
Obor, specializace: bioorganická a mediciální chemie
Členem od: 2017

číst více...

Hof Martin

prof., Dr., DSc.
* 1962
Obor, specializace: spektroskopie, biofyzika
Členem od: 2011

číst více...

Homola Jiří

prof., Ing., CSc., DSc.
* 1965
Obor, specializace: biofotonika
Členem od: 2015

číst více...

Höschl Cyril

prof., MUDr., DrSc., FRC Psych.
* 1949
Obor, specializace: biologická psychiatrie, psychofarmakologie
Členem od: 1994 (zakládající člen)

číst více...

Humlíček Josef

prof., RNDr., CSc.
* 1947
Obor, specializace: fyzika kondenzovaných látek
Členem od: 2003

číst více...

Illnerová Helena

prof., RNDr., DrSc.
* 1937
Obor, specializace: fyziologie se zaměřením na chronobiologii
Členem od: 1994 (zakládající člen)

číst více...

Jirák Zdeněk

RNDr., CSc.
* 1945
Obor, specializace: magnetismus pevných látek, neutronová difrakce
Členem od: 2003

číst více...

Jungwirth Pavel

prof., Mgr., DSc.
* 1966
Obor, specializace: teoretická chemie
Členem od: 2009

číst více...

Jungwirth Tomáš

prof., PhD.
* 1967
Obor, specializace: fyzika pevných látek
Členem od: 2009

číst více...

Jurečková Jana

prof., RNDr., DrSc.
* 1940
Obor, specializace: matematická statistika a pravděpodobnost
Členem od: 2003

číst více...

Karfíková Lenka

prof., Dr. theol.
* 1963
Obor, specializace: filosofie, křesťanské myšlení pozdní antiky a středověku
Členem od: 2015

číst více...

Karlický Marian

prof. RNDr., DrSc.
* 1949
Obor, specializace: astrofyzika, sluneční erupce, sluneční radioastronomie
Členem od: 2018

číst více...

Klán Petr

prof., RNDr., Ph.D.
* 1963
Obor, specializace: fotochemie a fyzikální organická chemie
Členem od: 2017

číst více...

Klener Pavel

prof., MUDr., DrSc.
* 1937
Obor, specializace: klinická onkologie a hematologie
Členem od: 1997

číst více...

Komárek Jiří

prof., RNDr., DrSc.
* 1931
Obor, specializace: botanika a ekologie
Členem od: 2004

číst více...

Novinky

14.03.19

Pozvánka na plenární přednášku Učené společnosti s přizváním veřejnosti

Učená společnost Vás srdečně zve na přednášku - Prof. RNDr. Martin Loebl, CSc. (Matematicko-fyzikální fakulta UK): „Cesty“

Přednáška se koná 23. dubna 2019 od 16:00 hod. v místnostech 205, 206 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

Anotace (PDF, 53 kB)

10.03.19

Prohlášení na podporu studentské klimatické stávky

Prohlášení níže podepsaných členů Učené společnosti a dalších vědců na podporu studentské klimatické stávky 15.3.2019

Prohlášení ke stažení (PDF, 37 kB)

04.02.19

Pozvánka na veřejnou přednášku Učené společnosti

Učená společnost Vás srdečně zve na přednášku – doc. RNDr. Jan Pokorný, CSc. (ENKI, o.p.s. Třeboň): „Opomíjená úloha vegetace v distribuci sluneční energie a utváření klimatu“. Přednáška se koná 9. dubna 2019 od 16:00 hod. v místnostech 205, 206 budovy Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.
Anotace (PDF, 65 kB)